İzmir'de "Hak Temelli Gençlik İstihdamı İçin Diyalog Toplantısı" gerçekleştirildi

İzmir'de "Hak Temelli Gençlik İstihdamı İçin Diyalog Toplantısı" gerçekleştirildi

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Gençlik Örgütleri Forumu’nun (GoFor), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) ortaklığı ile Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneğinin Go For Youth Programı Hibe desteği ile yürüttüğü “Hak Temelli Gençlik İstihdamı İçin Elverişli Alan Yaratmak: Yerelde Gençlik Politikasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında yerel yönetimler ve gençlerin katılımıyla diyalog toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Ontur Otel toplantı salonunda gerçekleştirilen diyalog toplantısına, Bayraklı Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Engin Özgürel ve Ar-ge birim çalışanları, Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Turan Ateş ve Ar-ge birim çalışanları, Çiğli Belediyesi Başkan Danışmanı İlyas Aydınalp, İşte Çiğli Projesi yetkilileri, Bornova Belediyesi Kariyer Merkezi Altın Bilezik Projesi yetkilileri ile 15 genç katılım gösterdi.
Genç işsizliğinin azaltılmasına katkıda bulunmak için işverenleri, sivil toplumu, gençleri ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirerek yapısal diyalog ortamının geliştirilmesine yönelik alan yaratılmasının önemli olduğunun altı çizilen toplantıda genel olarak gençlerin geleceğin işlerine yönelik (yeşil ve dijital dönüşüm bağlamında) istihdam edilebilirlik becerilerini arttırmak ve yerel sorunlara yenilikçi, ve kapsayıcı çözümlere katkıda bulunmak amacıyla yerel yönetimlerin gençlerin katılımıyla daha sürdürülebilir politika üretilmesinin önemli olduğu vurgulandı.
Toplantı gençler tarafından yerel yönetimlere somut önerilerin sunulması ile sona erdi.
-Gençlere yönelik geliştirilecek politika önerileri, gençlerin heterojen bir grup olduğunun farkındalığıyla, her bölgenin ihtiyaçları ve aciliyetleri göz önünde bulundurularak yaş aralığı, cinsiyet, etnisite ve sosyoekonomik durumlar gibi hususlara dikkat edilerek tasarlanmalıdır.
- Yerel yönetimler, gençlik alanında çalışan merkezler, sivil toplum kuruluşları ve platformlar ile daha fazla temas kurarak, gençlere yönelik stratejik eylem planlarını sahada bu alanda çalışan uzmanlarla ortaklaşarak gerçekleştirmelidirler.
- Yerel yönetimler tarafından gençlerin iş yaşamına kazandırılabilmesi ve kalifiye çalışanlar olabilmesi için kapasitelerini artıracak eğitim programları düzenlenmelidir.
- Ulusal genç istihdam strateji belgesi ve eylem planı (2021-2023) yerel yönetimler tarafından sahiplenerek gençlerin katılımıyla uygulanmalıdır.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER