Akyaka İmar Planı Revizyonu iptal edildi

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Akyaka İmar Planı Revizyonuna karşı Akyakalıların açtığı davada, Muğla 3. İdare Mahkemesi Planın iptaline karar verdi.

Akyaka İmar Planı Revizyonu iptal edildi

Mahkeme daha önce bu davada Yürütmeyi Durdurma ara kararı vermiş, sonrasında da bakanlığın karara itirazını reddetmişti.

Sözcü'nün haberine göre, 25 Kasım'da oybirliği ile alınan mahkeme kararında “Taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna, davalı idarece itiraz edildiği fakat itirazın anılan raporu hukuki yönden sakatlayıcı nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, bilirkişi raporunun karara esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte olduğu değerlendirilmiştir” denilerek kararın gerekçesine şu şekilde yer verildi:

“Bu durumda, dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu 1/25.000 ölçekli planın 1/100.000 ölçekli plana uyumlu olmaması, orman alanlarının dava konusu planlarda azaltılarak kullanım değişikliğine gidilmesi, Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli alanlar içerisinde yer alan Akyaka'da yapılacak olan Çevre Düzeni Planlarında ve plan revizyonlarında Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) uygulanmaması hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

"Koruma amacı' ile çeliyor"

Davanın açılmasına önderlik eden Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi üyeleri Akyaka’nın Gökova Özel Çevre Koruma alanın içerisinde olması nedeniyle öncelikle yerel paydaşların katılımı ile hazırlanan ve bakanlık tarafından onaylanan Gökova ÖÇKB Yönetim Planı’nın uygulamaya alınması gerektiğini söyledi.

Gökova Meclisi Eş sözcüsü Candan Süsoy, yerel halkın, sivil toplum örgütlerinin katılım ve katkısı ile hazırlanan bir yönetim planını iki yıldır uygulamaya almadan, yönetim planı ile tamamen çelişen, rant odaklı bir imar planı revizyonu yapmaya çalışmanın ‘Koruma amacı' ile çeliştiğini söyledi.

Süsoy, Bakanlığa çağırıda bulunarak, “Mahkeme kararında belirtilen gerekçeleri dikkate alarak, neredeyse hiçbir değişiklik yapılmadan yeniden askıya çıkarılan yeni plan revizyonunun geri çekilmesi, Gökova ÖÇKB Yönetim Planı’nın daha fazla geciktirmeden uygulamaya alınması, Akyaka için yeni bir revizyon planının Yönetim Planı uygulamaya alındıktan sonra, onunla uyumlu olacak şekilde, yerel paydaşlar ve halkın katılımı ile birlikte hazırlanması gerekir” dedi.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER