Tarımsal kuraklıkla mücadelede yol haritası belirlendi

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi 2023-2027 Eylem Planı ile iklim değişikliğine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası belirlendi. Bu kapsamda Tarımsal Kuraklık Yönetimi oluşturuldu.

Tarımsal kuraklıkla mücadelede yol haritası belirlendi

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile ülkede yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltma ve alınacak tedbirler hususunda Tarım ve Ormana Bakanlığının koordinasyonunda ilgili birimlerin katılımlarıyla yapılacak çalışmalarda görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi 2023-2027 Eylem Planı ile tarımda iklim değişikliğine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası ortaya konuldu.

Tarımsal Kuraklık Yönetimi oluşturuldu

Eylem planıyla, tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak ve güvenli gıdaya ulaşmak için sürdürülebilir arazi, toprak-su ve bitki yönetimini gerçekleştirmek için önceden gerekli planlamaların yapılması amaçlandı.

Bu kapsamda 20 kamu kurum ve kuruluşu, ilgili STK'lar ve akademisyenlerin yer aldığı Tarımsal Kuraklık Yönetimi oluşturuldu.

Yönetimce alınacak kararlar ve uygulamalar doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse kırsal kesimde kuru ve sulu tarım alanlarında sulamanın, gerekli su yatırımlarının planlanması, iklim dostu tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması, tohum ve bitki çeşitliliği, sulama teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, ekonomik, sosyal destekler, mera otlatma ve arazi kullanım planları, kuru alanda tarımsal üretim yapmak için gerekli tedbirlerin planlanması, kısıtlamalar ve acil eylemlerin uygulanmasına yönelik her türlü tedbir düzenlendi.

Sulama suyuna ilişkin veriler, meteorolojik veriler ve hububat bitkileri üzerinden her "Su Yılında" bitkilerin ekimden hasada kadar fenolojik gelişimleri aylık olarak raporlanacak.

İl bazında kuru ve sulu koşullarda gerekli tedbirler önceden alınarak iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından birisi olan "tarımsal kuraklıktan" çiftçinin minimum düzeyde etkilenmesi sağlanacak ve sürdürülebilir tarımsal üretim izlenecek.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER