Danıştay, yaban keçisi avlama ihalelerini iptal etti

Danıştay 13. Dairesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 7. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Mersin bölgesinde 39 yaban keçisinin avlattırılmasına izin verdiği ihaleleri iptal etti.

Danıştay, yaban keçisi avlama ihalelerini iptal etti

Danıştay 13. Dairesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 7. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Mersin bölgesinde 39 yaban keçisinin avlattırılmasına izin verdiği ihalelerin yürütmesinin durdurulması kararı verdi. Mersin Barosu'nun, İdare Mahkemesinde açtığı davanın reddi üzerine gidilen temyizde ihalenin iptaline karar verdi.

Mersin Barosu, hayvanın zevke ve cinayete konu edilmesinin hukuka aykırı olduğu, cinayetin spor olarak kabulünün mümkün olmadığı, hayvanların yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 28 Mayıs 2021 tarihinde ihalenin iptali için dava açmıştı. İdare Mahkemesi'nde açılan dva ret edilince konu Danıştay'a taşındı.

Mersin Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Danıştay 13. Dairesi'nin temyiz sonucu davanın iptal kararında şu ifadelere yer verdi:
“Yaban hayvanlarının sayılarına, avlanacakları sahalara ve avlanmanın sonuçlarına ilişkin somut ihaleler açısından davalı idare tarafından bilimsel, somut ve kapsamlı araştırma ve tespitler yapılmadan gerçekleştirilen dava konusu ihalelerde hukuka uygunluk, ihalenin iptali istemiyle açılan davanın esas yönünden reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 09/07/2021 tarih ve E:2021/760, K:2021/728 sayılı kararının davanın esastan reddine ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca bozulmasına, dava konusu işlemlerin iptaline, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 28/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER