Kartal Dağı maden ruhsatları iptal edildi

İzmir İli Tire İlçesi Büyükkale ve Küçükkale Mahalleleri Kartal Dağı mevkiinde yapılması planlanan mermer ocağı projesine ait arama ve işletme ruhsatları iptal edildi.

Kartal Dağı maden ruhsatları iptal edildi

İzmir 4.İdare Mahkemesi, İzmir İli Tire İlçesi Büyükkale ve Küçükkale Mahalleleri Kartal Dağı mevkiinde yapılması planlanan mermer ocağı projesine ait arama ve işletme ruhsatlarının iptaline karar verdi.

Bianet'ten Sakine Ormanın haberine göre, maden ruhsatlarının iptali için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne karşı 21 Aralık 2021'de, Tire Belediyesi ve Tire'nin Küçükkale ve Büyükkale mahallelerinde yaşayan 98 kişi, avukat Cem Altıparmak aracılığıyla İzmir 4.İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Dava konusu maden ruhsat alanları, iklim krizi ile mücadelede en önemli araçlardan birisi olan karbon yutak alanlarının yok olmasına ve bu suretle iklim krizinin derinleşmesine yol açacaktı.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Mahkeme, iptal kararını şu gerekçelere dayandırdı: "Zeytinlik alanlarda yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak öncelikle dikkate alınması gereken özel düzenlemenin 3573 sayılı Kanun hükümleri olduğuna kuşku bulunmadığı, anılan Kanunun 20. maddesinin amacının; gerekli tedbirler alınmış olsa bile, zeytinlik sahalarında ve bu sahalara üç kilometre mesafede zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri hariç kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran ya da sayılan olumsuz sonuçlara yol açma ihtimali bulunan tesislerin yapılmasını ve işletilmesini önlemek olduğu açıktır.

"Zeytinlik sahalarında açılacak zeytin ürünlerine ilişkin işletmeler için dahi Tarım ve Orman Bakanlığının izni gerekmekteyken, taş ocağı arama sahası için anılan Yasa metninde belirtilen mesafe şartının öncelikle dikkate alınması gerektiği tartışmasızdır. Kaldı ki; mermer ocağı merkez olmak üzere 3 km yarı çaplı alanda zeytinlik alan olduğunun belirlendiği, zeytinliklerle kaplı olan arama sahalarında ve zeytinlik alanlarla iç içe olan işletmede zeytinliklere zarar vermeden, toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulması hayatın olağan akışına aykırıdır.” 

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER