Bakan Kirişçi'den 81 ilin belediye başkanına mektup

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 81 ilin belediye başkanına mektup yazarak, '4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nde başlatılacak 'Su Verimliliği Seferberliği'ne katılmaları için çağrı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 81 ilin belediye başkanlarına mektup gönderdi.

Bakan Kirişçi'den 81 ilin belediye başkanına mektup

Kirişci, su stresi altındaki Türkiye'de etkili adımlar için belediyelere büyük görevler düştüğünü belirterek, "Değerli Belediye Başkanım; su, en önemli hayat kaynaklarımızdan biridir. Canlı yaşamının devamı, yeterli ve temiz su kaynaklarının korunmasına bağlıdır. Su kaynaklarımızın etkin bir şekilde yönetimi, korunması ve sürdürülebilirliği, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ilan ettiği hedeflerimize ulaşmamızda büyük önem taşımaktadır. Yapılan projeksiyonlar, Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizin su kaynaklarının, iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkileneceğini ortaya koymaktadır. Su stresi altındaki ülkemizde atılması gereken etkili adımlar konusunda, belediyelerimize de büyük görevler düşmektedir" dedi.

"Ortalama su kayıp oranı yüzde 33,54"

Bakan Kirişci, ayrıca mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Başkanım; ülkemizde, kaynaktan çekilen suyun önemli bir bölümü son kullanıcıya ulaşıncaya kadar kaybolmaktadır. Ülke genelinde ortalama su kayıp oranının yüzde 33,54 olduğu göz önüne alındığında, Bakanlığı'mızca yayımlanan mevzuat çerçevesinde acil önlem alınması, belediyelerimiz tarafından bu oranın süreç içinde yüzde 25 seviyesine düşürülmesi gerektiği ortadadır. Bunu sağladığımız takdirde 10 milyon nüfuslu bir kentin 1 yıllık su ihtiyacının karşılanabileceği öngörülmektedir. Belediyelerimizin, şebekelerdeki kayıpların önlenmesi, kaynakların korunması, gelir getirmeyen suyun azaltılması, yağmur suyu hasadıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanılması konularında yürütecekleri çalışmalar, yerleşim birimlerimizin su bütçesinin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayacaktır."

"Suda sıfır israf"

Mektubun devamında ise "Bu tedbirler sayesinde hem ekolojik sistemin korunması hem de ekonomik kayıpların önlenmesi mümkün hale gelecektir. Bu minvalde, Bakanlığı'mızca '4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nde, 'Su Verimliliği Seferberliği' başlatılması kararı alınmıştır. Yürüteceğimiz çalışmalarla su tüketen her kesimden vatandaşımıza ulaşmayı hedeflemekteyiz. Değerli Başkanım; ülkemizin kaynaklarının korunmasına yönelik 'suda sıfır israf' ilkesiyle hayata geçireceğimiz çalışmalarımızda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanımızda olacağınızdan hiçbir kuşkumuz bulunmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle kampanyamıza ilgi ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" denildi.

"Yüzde 25'e düşürülmeli"

Bakanlıktan yapılan açıklamada da ulusal ölçekli 'Su Verimliliği Seferberliği' başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2014 yılında yayımlanan 'İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği' gereği büyükşehir ve il belediyeleri; su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2028 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 35, 2028 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2033 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine indirmekle yükümlü hale gelmişlerdi. Ülkemiz genelinde, 2021 yılında içme ve kullanma şebekesine giren su miktarı yaklaşık 6,22 milyar metreküptür. Bu suyun yıllık 2,09 milyar metreküplük kısmı kullanıcılara ulaşamadan kaybolurken; içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki 2021 yılı su kayıp oranı yüzde 33,54 olarak hesaplanıyor. Su kaybı oranına ilave olarak, faturalandırılmamış izinli tüketimleri de içeren gelir getirmeyen su oranı ise yüzde 38,67 olarak belirlendi. Gelinen aşamada, Türkiye'de 2015 yılında yüzde 39 olan su kaybı oranı ortalaması, yürütülen çalışmalar neticesinde 2021 yılında yüzde 33,54 seviyesine düşürüldü. Su kaybı oranı ortalamasının yüzde 25 seviyesine düşürülmesi halinde bugün elde edilebilecek su kazanımı, Ankara'nın 1 yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor. Ancak günümüz şartlarında bu oran yeterli görülmüyor. Gelişmiş ülkelerde su kaybı oranları yüzde 8 ila yüzde 24 aralığında seyrediyor. Dolayısıyla ülkemiz için nihai hedef yüzde 10 seviyelerine ulaşılmasıdır. Her bir belediye özelinde teknik ve ekonomik olarak sağlanabilecek en düşük seviyeye ulaşılana kadar tüm sorumlu kurumlar tarafından çalışmalara devam edilmesi gerekiyor" denildi.

Çalıştay gerçekleştirilecek

'Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında yapılacak etkinliklere ilişkin, şu bilgiler paylaşıldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde, 5-6 Aralık 2022 tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan etkinlik; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilecek. Ülkemizde ilk kez bu derece kapsamlı olarak düzenlenecek programda, belediyelerimiz arasında tecrübe ve bilgi paylaşımının sağlanması maksadı ile su kardeşi belediyelerin ilanı; su varlığımız ve değişen iklim koşulları nedeni ile gelecek yıllarda kaynaklarımızda beklenen değişimler, ülkemizdeki su kayıplarının kontrolüne ilişkin yasal alt yapının, performans kriterlerinin ve idarelerce yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliği ve benzeri konuların değerlendirildiği panel düzenlenecek. Ayrıca sürdürülebilir su kaybı yönetimi, kontrolsüz su tüketimlerinin önlenmesi, izole alt bölgeler oluşturulması, hidrolik model ve otomasyon sistemleri kullanımının önemi, sızıntı kontrolüne ilişkin saha çalışmaları ve benzeri teknik sunumların yer aldığı çalıştay gerçekleştirilecek. İyi uygulama örneklerinin, teknik ve teknolojilerin paylaşıldığı fuar yer alacak. 'Suda sıfır israf' teması ile yola çıkılan 'Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında düzenlenen Belediye Su Kayıpları etkinliğinin, değişen iklim şartları ve gelişen ihtiyaçların karşılanması faktörleri de dikkate alınarak, su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde yürütülecek çalışmalara hizmet etmesi hedefleniyor."

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER