Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği güncellendi!

"Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" güncellendi. Buna göre açık havada gerçekleştirilen etkinlikler 10.00-01.00 saatleri arasında yapılacak. Havai fişek kullanımı için de zorunluluk getirildi. İnşaat çalışmaları da 10.00 ile 22.00 arasında yapılacak

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği güncellendi!

Çevresel gürültünün kaynağında çözülmesi amacıyla hazırlanan "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği"ni güncelledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının görüş ve katkılarıyla hazırlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"nde yer alan eğlence yerleriyle ilgili bazı hükümlerin Danıştay Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle yönetmeliğin uygulanmasında sıkıntılar meydana geldiği, bu nedenle söz konusu yönetmelikle çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesi amaçlanıyor.

Mevcut yönetmelik kaldırılarak görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında getirilecek hükümler konusunda yapılan üst düzey görüşmeler neticesinde taslak yönetmelik hazırlandı.

Yeni yönetmelik kapsamında "şehre özel gürültü yönetimi, açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı, havai fişeğe izin şartı, gürültüye sürekli izleme sistemi, şantiyelere zaman ayarı, tarihi yapılara gürültü kalkanı, 81 ile gürültü haritası yapılması" konularında düzenlemeler yapıldı. Böylece şehre özel gürültü yönetimi uygulanacak.

İnsan ve çevrenin her durumda korunabilmesi, hem vatandaşın hem de sektörün gözetilebilmesi, özellikle turizm bölgeleri ile Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde görülen farklılıklar göz önüne alınarak çevresel gürültünün yerelde duruma özel olarak yönetilebilmesine imkan veren düzenlemeye gidildi.

Müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatlerinin, yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilmesi kararlaştırıldı.

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİNE YÜKSEK SES AYARI

Açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı kapsamında yapılan düzenlemeye göre, gece arka plan ses seviyesinin daha düşük olmasından dolayı gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle, açık havada gerçekleştirilen etkinlikler 10.00-01.00 saatleri arasında yapılacak.

Müzik yayını yapan işyerlerine ayrıca hazırlanan akustik raporlar doğrultusunda müzik yayın izni verilecek. Akustik raporların aynı takvim yılı içinde 3 ihlali durumunda müzik yayın izni iptal edilecek.

Yönetmelikle havai fişek kullanımı için de zaman ve mekan bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirildi.

GÜRÜLTÜ, SÜREKLİ İZLEME SİSTEMLERİ İLE TAKİP EDİLECEK

Ayrıca müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçlarına yönelik yapılan düzenlemelerde, kurdurulacak olan ses gücü sınırlayıcı sistemler ve Bakanlığın elektronik olarak bilgilendirileceği "sürekli izleme sistemleri" ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanmış olacak.

Müzik yayını yapan deniz araçları için, müzik yayını yapılabilecek sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile belirlenecek, belirlenen koordinatlar dışında faaliyet gösterilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacak.

Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyinin il müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, "sürekli izleme sistemi" ile takip edilmesi sağlanacak.

Yönetmelikle şantiyelerde yaşanan gürültüye de zaman ayarı getirildi.

Buna göre, yerleşim alanlarındaki şantiye faaliyetlerinin süreklilik arz etmemesi ve dönemsel gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

TARİHİ YAPILARA "GÜRÜLTÜ VE TİTREŞIM KALKANI"

Tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde titreşim sınır değerlerine yönelik, çevresel titreşim sınır değerleri düzenlendi. Bu sınır değerler tarihi ve doğal yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak hassas, kapsamlı titreşim ölçümleri ve bilimsel çalışmalarla kısıtlanabilecek.

Yönetmelikle ayrıca stratejik gürültü haritası olmayan illerde, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarının üç yıl içerisinde hazırlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda Bakanlıkça hazırlanan akustik raporların, stratejik gürültü haritalarının ve stratejik gürültü eylem planlarının yer alacağı veri tabanı oluşturulacak.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER