ŞPO ve MO İzmir Şubeleri: Manisa’da “kişiye özel” imar planı acilen iptal edilsin

Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri, Manisa’da tarım alanlarının yapılaşmaya açan “kişiye özel” ayrıcalıklı İmar Planlarının acilen iptal edilmesini talep etti.

ŞPO ve MO İzmir Şubeleri: Manisa’da “kişiye özel” imar planı acilen iptal edilsin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel’in gündeme getirdiği, Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP'li Başkanı Cengiz Ergün'ün, Karakoca köyünde bulunan arazisi için imar plan değişikliğine bir tepki de Şehir Plancıları Odası (ŞPO) ve Mimarlar Odası (MO) İzmir Şubelerinden geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 14.03.2022 tarihinde Manisa Şehzadeler ve Yunusemre ilçe merkezleri ile Yunusemre ilçesine bağlı muhtelif mahallelere ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda Yunusemre ilçesi sınırlarında 3 farklı bölgeyi kapsayacak şekilde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonlarını onayladı.

Yerel yönetimler tarafından kentlerin sağlıklı ve yaşanabilir bir şekilde planlanmasına yönelik plan ve plan revizyonlarını önemsedikleri belirtilen açıklamada, bu planların, eşitlik ilkesine uygun, kent açısından hayati önemde olan tarım alanları başta olmak üzere doğal alanları koruyan, kamu yararını merkeze koyacak şekilde hazırlanması gerektiği vurgusu yapıldı. 

YARGI KARARLARI UYGULANMIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Manisa Yunusemre İlçesi Keçiliköy Mahallesi, 315-316-318 nolu parsellerin 2020 yılı içerisinde onaylanan planlar sonucunda kamusal kullanımdan çıkarıldığı hatırlatılan açıklamada, açılan dava sonucunda Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin kararı ile söz konusu işlemin iptal edildiği ancak yeni onaylanan imar planlarında yargı kararının yok sayıldığı belirtildi.

Yargı kararının kısmen veya yalnızca yüzeyde uygulanmasının kabul edilemeyeceği vurgusu yapılan açıklamada, kamu mülkiyetlerinin kamusal kullanıma ayrılmayarak vatandaşın can güvenliğinin dikkate alınmadığı, tarım alanlarının geri dönülmesi mümkün olmayacak şekilde yok edilmesine karşı söz konusu imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargıya başvurdukları ifade edildi.

TARIM ARAZİLERİNİ KAPSIYOR

Şehir Plancıları Odası, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2021 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planını yargıya taşımıştı. Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin açılanın davanın bilirkişi raporunda, “Tarım arazileri için plana esas kurum görüşlerinin alınmasında usulüne uyulmasına karşın, Tarım ve Orman Bakanlığı kurum görüşüne esas olan kamu yararı kararının, planlama alanının DSİ kamu yatırımları ile sulamaya açılan arazilerden olmasının yanında hem büyük ova hem de sulu mutlak tarım arazilerini kapsaması nedeniyle uygun olmadığı” dediği açıklamada hatırlatıldı.

Mahkemenin bilirkişi raporunda, üzerinde doğrudan veya dolaylı olumsuz etkileri olan enerji nakil hatlarına ilişkin koruma koridoru oluşturacak şekilde yeşil alan belirlenmemiş olduğunun altı çizilerek, vatandaşların kamusal hizmetlere erişimi, sağlıklı ve yaşanabilir mekânlarda yaşaması açısından kamu mülkiyetlerinin mekânsal planlarda kamusal kullanımlara ayrılmadığına dikkat çektiği de açıklamada yer aldı.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER