IEA: Küresel Enerji Yatırımları 2022’de 2,4 Trilyon Dolara Ulaşacak

IEA’nın yeni raporuna göre temiz enerji yatırımları bu yıl 2,4 trilyon dolara ulaşacak.

IEA: Küresel Enerji Yatırımları 2022’de 2,4 Trilyon Dolara Ulaşacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan “Dünya Enerji Yatırımları 2022” raporuna göre, küresel enerji yatırımının 2022’de %8 artarak 2,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor ve beklenen artış ağırlıklı olarak temiz enerjide olacak. Rapora göre, yenilenebilir enerji sektöründeki yatırım iştahı son yıllarda yükselen enerji fiyatlarına rağmen artış gösteriyor.

Ancak yatırım miktarı, günümüzün enerji krizinin çeşitli boyutlarıyla başa çıkmak ve daha temiz ve daha güvenli bir enerji geleceğine giden yolu açmak için hala yeterli olmaktan uzak.

Temiz enerji harcamalarındaki artış, çoğu gelişmiş ekonomilerde ve Çin’de yer almakla birlikte, eşit bir şekilde yayılmıyor. Ve bazı pazarlarda, enerji güvenliği endişeleri ve yüksek fiyatlar, fosil yakıt kaynaklarına, özellikle de kömüre daha fazla yatırım yapılmasına neden oluyor.

2015’te Paris Anlaşması’nın imzalanmasından sonraki beş yıl içinde temiz enerji yatırımı yılda sadece %2 arttı. Ancak 2020’den bu yana, büyüme hızı önemli ölçüde hızlanarak %12’ye ulaştı. Harcama, hükümetlerin mali teşvikiyle ve özellikle gelişmiş ekonomilerde sürdürülebilir finansın yükselişiyle desteklendi. Yenilenebilir enerji sektöründe sadece şebeke, enerji teknolojileri ve depolama yatırımlarının toplam yatırım tutarının yüzde 80’i olacağı ifade edilen rapora göre, güneş enerjisinin dağıtık ve şebeke tipli projeleri en fazla yatırım yapılacak alanlar olarak dikkati çekiyor.

Güneş ve rüzgar enerjisi gibi temiz enerji teknolojileri ise birçok ülkede halen en ucuz elektrik üretim yöntemi olarak değerlendiriliyor.

Rapora göre, rüzgar enerjisi sektöründe ise deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımlarının karasal rüzgar enerjisi yatırımlarına göre daha fazla yatırım çekeceği ifade ediliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı olan elektrik şebekelerinde esnekliğe imkan veren batarya depolama teknolojisi yatırımlarının bu yıl 20 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilirken enerjisini çeşitlendirmek isteyen ülkelerde hidrojen yatırımlarının da ivme kazanacağı vurgulanıyor.

Böylelikle, küresel enerji yatırımlarının bu yıl geçen yıla göre %8 artışla 2,4 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ortaya konulan politika ve hedefler yanında enerji verimliliği, elektrifikasyon ve düşük karbonlu teknolojilere büyük ölçekte yatırımların yapılmaması halinde artan küresel enerji talebinin sürdürülebilir yollarla karşılanamayacağı vurgulanıyor.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER