İBB'den 'Koru İstanbul' projesi: Doğal ve kırsal alanlar korunacak

"Tahribat İstanbul açısından artık kritik bir eşiğe dayandı"

İBB'den 'Koru İstanbul' projesi: Doğal ve kırsal alanlar korunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (BİMTAŞ), İstanbul'daki doğal alanları korumak amacıyla "Koru İstanbul" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ekolojik tahribatın engellenmesi ve kontrol altına alınması hedefleniyor.

Vatandaşlar, "Koru İstanbul" internet sitesinden girerek, görüş bildirebilecek, soru soracak ve projede gönüllü olarak çalışabilecek.

Proje kapsamında İstanbul'daki kuzey ormanları ve kırsal alanlar rehabilite edilecek.

"Tahribat İstanbul açısından artık kritik bir eşiğe dayandı"

Koru İstanbul Projesi ile İstanbul’un doğal alanlarının nasıl korunacağını anlatan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün,

 “Kuzey Ormanları, Karadeniz kıyı kuşağı boyunca uzanan bir ekosistemler bütünüdür. Ormanları ile bütünleşen tarım alanları, su havzaları, kıyı alanları, dere yatakları, doğal yaban yaşamının ta kendisinin ekolojik dengesini korumak; bugünün koşullarında artık yaşamsal öneme kavuşmuştur. İklim krizinin ortaya çıkardığı yok oluş senaryoları, kontrolsüz kentleşmenin doğal yaşam alanlarında yıllardır süregelen yarattığı tahribat, İstanbul açısından artık kritik bir eşiğe dayanmıştır.

Tabii bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da ağır ekonomik şartlar altında tarımsal üretimi sürdürememesi de sürdürülebilir bir yaşamın önünde engel teşkil etmektedir. Koru İstanbul projesiyle; ekolojik tahribatın engellenerek kontrol altına alınması ve doğal yapıyı koruyarak hassas ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlıyoruz

"Soruna yönelik bütüncül hedefler belirlenecek"

Projenin aşamalarını sıralayan Akgün, şöyle devam etti:

 “Birinci etapta; mevcut durumun fotoğrafını çekerek, geçmişten günümüze bu ekosistem üzerinde gerçekleşen tahribatları ve eğilimleri ortaya koyacağız. Bilgiyi kamusallaştıracak, hepimizin ortak değerleri üzerinde geçmişten günümüze nelerin yaşandığını, şayet böyle giderse bizleri nasıl bir geleceğin beklediğini şeffaf bir şekilde ortaya koyacağız. Mümkün olan en üst düzeyde katılımın sağlanacağı çalışma, başta bölgede yaşayanlar ve sonra tüm İstanbul halkı olmak üzere üniversiteler-akademisyenler, uzmanlar, kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının katkısı, desteğiyle gerçekleştirilecek ve İstanbul’un kalan son doğal ve kırsal alanlarının korunması ve rehabilite edilerek sürdürülmesi bağlamında yenilikçi bir adım olacaktır.

Sürdürülebilir doğal alan yönetimini hedefleyen, sorun alanlarına ve tahrip edilmiş alanlara stratejik planlama bakış açısıyla yaklaşan anlayış ile bütüncül hedefler belirlenecek ve çözüme yönelik projeler tasarlanacaktır. Bu süreçte de uzmanlar ve kentin tüm bileşenleriyle geniş katılımlı toplantılar yapılacak ve elde edilen veriler tüm İstanbullulara açık bilgilendirme toplantılarıyla, internet sitesi ve sosyal medya üzerinden paylaşılacaktır.

Son aşamaya gelindiğinde; tüm bu alana ilişkin, ortak akıl çerçevesinde, bütüncül eylem planları, geleceğe yönelik strateji ve politikaları ortaya koyacağız. Koruma-kullanma dengesini gözeterek kaybettiklerimizi geri kazanacak bir biçimde uzun erimli planlama kararları alacak, bunları yasal çerçeveye oturtacağız. Bunun yanı sıra bölgedeki kırsal yaşamın sürdürülebilir bir biçimde yerel ekonomik gelişmesini destekleyecek iktisadi ve sosyal çözümler üreteceğiz. İzleme ve geri besleme sistemini hayata geçirecek, sürdürülebilir alan yönetimi modeli için “Eylem Planı Yönetim Koordinasyon Dijital Platformu” kuracak ve tüm yurttaşların bu sürece sahip çıkması için çaba sarf edeceğiz.”

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER