42 ilden 80 sivil toplum örgütü ‘Doğaya Güç Kat Ağı’nı kurdu

Türkiyenin farklı kentlerinde çevre ve doğa koruma alanında çalışan 80 STK, karar verme süreçlerine katılımı artırmak, sivil toplum ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesi amacıyla Doğaya Güç Kat Ağını kurdu. İlk toplantısını İzmir'de gerçekleştiren ağ bileşenleri, uygulamadaki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı.

42 ilden 80 sivil toplum örgütü ‘Doğaya Güç Kat Ağı’nı kurdu

Türkiye’nin farklı kentlerinde çevre ve doğa koruma alanında çalışan 80 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Doğaya Güç Kat Ağı kuruldu.

“Güçlü sivil toplum, etkin doğa koruma” sloganıyla yola çıkan Doğaya Güç Kat Projesi kapsamında, İzmir‘de bir araya gelen STK’ler, Ağ Kuruluş Çalıştayı‘nda hem uygulamadaki sorunları hem de çözüm önerilerini ele aldı. STK’er  arasında iletişim ve iş birliklerinin destekleneceği ağın temelini oluşturması hedefiyle düzenlenen toplantıya 42 ilden temsilciler katıldı.

İki gün süren toplantının ilk gününde Türkiye’deki çevre ağ yapılanmaları hakkında deneyim paylaşımı yapıldı. Toplantıda Zehirsiz Sofralar Platformu adına Oya Ayman, Kazdağları Ekoloji Platformu adına Süheyla Doğan ve Temiz Hava Platformu adına Ceren Pınar Gayretli,  sahadaki platform/ağ deneyimlerini aktardı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin ana yürütücüsü olduğu; yedi ortakla birlikte hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen iki günlük toplantıda ağ organları ve Ağ tüzüğü üzerine çalışma gerçekleştirildi. Toplantıda çevre/doğa koruma alanında çalışan STK’lerin birlikte çalışma ve işbirliği konusunda eksikleri olduğunu vurgulanırken, Doğaya Güç Kat Ağı’nın bu eksikliği giderme noktasında kritik rol oynayacağı kaydedildi. 

Doğa koruma alanında çalışan ve doğayı savunmak için çalışma yürütmek isteyen farklı sivil yapılanmaların katılımına açık olan Doğaya Güç Kat Ağı ile yerelde faaliyet gösteren ve doğa koruma çalışmalarında yer almak isteyen STK’lar arasında iletişim ve işbirliklerinin güçlendirilmesini ve STK’lerin  karar alma süreçlerine aktif katılım göstermesini hedefliyor.

Doğaya Güç Kat Projesi 

Doğaya Güç Kat Projesi, Türkiye’de yerel düzeyde çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının karar verme süreçlerine katılımını artırarak sivil toplum ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesine katkıda bulunmak hedefiyle Ocak 2020’de yola çıktı.

Etkin bir doğa koruma için güçlü sivil toplum hedefiyle tasarlanan proje kapsamında Türkiye genelinde çalışma yürüten STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Üç buçuk yıllık proje sürecinde yereldeki STK’ler, savunuculuk, lobicilik, stratejik plan, gönüllü yönetimi, kaynak geliştirme, müzakere yöntemleri, çatışma yönetimi gibi başlıklarda çeşitli eğitimlerle desteklenecek.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER