Avrupalılar İklim Eylemini, Eğer Yaşam Tarzlarını Değiştirirse Daha Az Talep Ediyor

Bir araştırmaya göre, birçok Avrupalı ​​iklim krizinden endişe duyuyor ve onunla mücadeleye yardımcı olmak için isteyerek kişisel adımlar atıyor ve hükümet politikalarını destekliyor ancak bir önlem yaşam tarzlarını ne kadar çok değiştirirse, onu o kadar az destekliyorlar.

Avrupalılar İklim Eylemini, Eğer Yaşam Tarzlarını Değiştirirse Daha Az Talep Ediyor

Yedi ülkeyi kapsayan YouGov anketi, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması ve fosil yakıtlı arabaların hurdaya çıkarılması gibi devlet düzeyindeki iklim eylemine desteği ve yalnızca ikinci el giysiler satın almak ve et ve süt ürünlerinden vazgeçmek gibi bireysel girişimlerin etkisini test etti.

Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Danimarka, İsveç, İspanya ve İtalya’dan gelen yanıtlar, birçok insanın yaşamlarını sürdürme biçimlerini büyük ölçüde etkilemeyecek önlemlerden memnun olduğunu, ancak bunun gerekli olabileceği daha büyük adımların popüler olmadığını gösterdi.

Ankete katılan tüm ülkelerde büyük çoğunluk; İsveç’te %60, Almanya’da %63 ve Birleşik Krallık’ta %65, İspanya’da %77, Fransa’da %79 ve İtalya’da %81 ile iklim değişikliği nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

Genel olarak benzer yüzdeler iklimin insan faaliyetleri nedeniyle değiştiğini söylerken, çoğu ülkede yanıt verenlerin %20’sinden azı iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinden kaynaklanmadığını söylüyor, maksimum %5’i bunu inkar ediyor.

Ayrıca, tüm ülkelerin başkalarıyla birlikte çalışırlarsa iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkili olacağı görüşüne yönelik %76 ile %85 arasında güçlü bir destek vardı ancak bireylerin bu konuda tam olarak ne yapmak istedikleri konusunda daha az oranda bir fikir birliği var.

%45 (Almanya) ile %72 (İspanya) arasında hükümetin ağaç dikme programlarını desteklediği ve %60 (İspanya) ile %77 (Birleşik Krallık) kendilerinin daha fazla bitki yetiştireceklerini söylemesiyle, büyük bir yaşam tarzı fedakarlığı gerektirmeyen önlemler popülerdi.

Ankete katılanların %40’ı (Danimarka) ila %56’sı (Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya) mutlu bir şekilde tek kullanımlık plastikten yapılmış ürünleri bir daha asla satın almazken, %63’ü (İsveç) ila %75’i (İspanya) arasında bir hükümet yasağını destekliyor.

Benzer şekilde, et ve süt ürünleri alımını haftada iki veya üç öğünle sınırlandırma fikrine Almanya’da %28’den İtalya’da %43’e kadar oldukça sağlam bir destek vardı; %24 (Birleşik Krallık’ta) ve %48 (İtalya’da) arasında bir oran, bu yöndeki hükümet yasalarını destekleyeceğini söylüyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, evleri daha enerji verimli hale getirmeye yönelik devlet sübvansiyonları, İspanya’da %86’dan Almanya’da %67’ye kadar değişen desteklerle popüler, kişisel olarak maliyetleri karşılamak ise daha az destek görüyor (Almanya’da %19’dan İspanya’da %40’a).

Gönüllü olarak daha fazla et ve süt ürünü yememek ve istediğinizden daha az çocuk sahibi olmak gibi daha da radikal öneriler sırasıyla %10 (Almanya) ile %19 (İtalya) ve %9 (Almanya) ve %17 ( İtalya) oranlarla destek buldu.

Karbon emisyonlarına önemli katkıda bulunan ve birçok Avrupa hükümetinin halihazırda yasa çıkarmaya başladığı bir alan olan araba kullanımındaki değişiklikler de, insanların yaşamları üzerinde yaratabilecekleri etkilerle yakın bir korelasyon gösteren yanıtlar aldı.

Elektrikli bir arabaya geçmek isteyip istemedikleri sorulduğunda, ankete katılan yedi ülkede yanıt verenlerin ortalama üçte birinden biraz azı – Almanya’da %19’dan Danimarka’da %32’ye ve İtalya’da %40’a kadar – olumlu yanıt verdi.

Toplu taşımayı kullanmak, yürümek veya bisiklete binmek ve araba kullanmayı tamamen bırakmak söz konusu olduğunda yanıtlar daha çeşitliydi. Fransa, İspanya ve İtalya’da sırasıyla %35, %44 ve %40 harekete geçmeye istekli olduklarını söyledi. İngiltere (%22), Almanya (%24), Danimarka (%20) ve İsveç’te (%21) destek daha düşüktü.

Bununla birlikte, yakıt vergisinde zorunlu bir artış, benzinli ve dizel arabaların üretimini ve satışını tamamen yasaklayan hükümet mevzuatı popüler değildi. Daha fazla akaryakıt vergisi ödemeye karşı çıkanlar, tüm ülkelerde destek verenlerden sayıca fazlaydı.

Ve fosil yakıtlı arabaların yasaklanması hakkında ne düşündükleri sorulduğunda, yalnızca İspanya ve İtalya’da bu fikre karşı olanların sayısından daha fazla insan bu fikre sevindi. Fransa ve Almanya gibi ülkelerde muhalefet düzeyi %60’ın üzerindeydi.

YouGov, 5 ve 24 Nisan tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen saha çalışmasıyla her ülkede 1.000’den fazla katılımcının temsili örneklerini sorguladı.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER