Yeni Alman hükümetinin 2021 koalisyon anlaşmasındaki kilit iklim ve enerji planları

SDP, Yeşiller ve FDP, Almanya genel seçimlerinden iki ay sonra koalisyon anlaşması üzerinde uzlaştı. Üçlü anlaşma, ideal olarak 2030'a kadar kömürden çıkış ve yenilenebilir enerjilerde büyük genişleme gibi adımları ayrıntılı olarak açıklayan güçlü bir iklim ve enerji odağına sahip.

Yeni Alman hükümetinin 2021 koalisyon anlaşmasındaki kilit iklim ve enerji planları

Almanya‘daki genel seçimlerden iki ay sonra yeni hükümeti oluşturacak partiler, önümüzdeki dört yıl için politikalara yön verecek bir koalisyon anlaşması üzerinde uzlaştı. Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokratlar (FDP) arasındaki “Daha fazla ilerlemeye cesaret etmek – Özgürlük, Adalet ve Sürdürülebilirlik için İttifak” başlıklı koalisyon anlaşması, “idealde” 2030’a kadar kömürden çıkış ve yenilenebilir enerjilerde büyük genişleme gibi adımları ayrıntılı olarak açıklayan güçlü bir iklim ve enerji odağına sahip. Bu bilgi notu, koalisyon anlaşmasının temel iklim ve enerji noktalarına ilişkin genel bir bakış sunmaktadır.

Almanya’da bir sonraki koalisyon hükümetini oluşturan üç parti (önümüzdeki hafta resmileşmesi ve 6 Aralık’ta Olaf Scholz‘un şansölye seçilmesi bekleniyor), koalisyon anlaşmalarında Almanya’yı 1,5°C patikasına sokmanın temel görevleri olduğunu vurguluyor.

Yenilenebilir enerji

 • Elektrik sektöründe, elektrik talebi artarken (680-750 terawatt saate çıkacak) yenilenebilir enerji kaynaklarının 2030 yılına kadar %80’lik bir paya sahip olması bekleniyor. Bunu başarmak için, yenilenebilir kaynakların genişlemesi “kamu yararı” olarak tanımlanacak ve iklim nötr hedefine ulaşılana kadar diğer çevre koruma alanlarına göre öncelik verilecek.
 • Karasal rüzgar enerjisi için Alman topraklarının yüzde ikisinin kullanılması sağlanacak, 2022’nin ilk yarısında bu alanların kapsamlı planlaması için federal, ulusal ve yerel makamlarla çalışmaya başlanacak.
 • Yenilenebilir enerji tesislerinin yakınındaki toplulukların bundan “uygun şekilde kazanç elde etmesi” sağlanacak.
 • Rüzgar çiftliklerinin halihazırda mevcut olduğu yerlerde, büyük bir onay prosedürü olmaksızın eski rüzgar türbinlerini yenileriyle değiştirmesi mümkün olacak.
 • Açık deniz rüzgar hedefleri: 2030: 30 gigawatt; 2035: 40 GW; 2045: 70 GW (mevcut durum 2020: 7,8 GW).
 • 2030 için güneş enerjisi hedefi: Yaklaşık 200 GW (mevcut durum 2020: 54 GW)
 • Yeni ticari binalar için çatı güneş enerjisi zorunlu, yeni özel binalarda “kural gereği” olacak.
 • Kömürden çıkış tamamlandıktan sonra yenilenebilir enerjilere devlet desteği aşamalı olarak kaldırılacak.
 • Yenilenebilir enerji kapasitelerinin “büyük ölçekte” genişlemesi:
  – Yenilenebilir Enerji Yasası (EEG) ve uzun vadeli enerji satın alma anlaşmaları (PPA) gibi araçlar aracılığıyla,
  – daha hızlı onaylar yoluyla, kamu kurumlarını “dış proje ekipleri” ile destekleyerek, başvuru belgelerinde son tarihler ​​ve gereksinimler netleştirilerek,
  sağlanacak.

Kömürden çıkış 2030, bir köprü olarak doğalgaz

 • Kömürün “idealde” 2030 yılına kadar terk edilmesi: Avrupa CO2 fiyatı (ETS) ton başına 60 avronun altına düşerse, Alman hükümeti örneğin ulusal bir taban fiyat belirleyecek, böylece fiyat 60 avronun üzerinde kalacak.
 • “Doğal gaz bir geçiş döneminin vazgeçilmezi olacak”: Yenilenebilir enerjilerle arz güvenliği sağlanana kadar gazla çalışan santrallere ihtiyaç var; mevcut enerji santrali sahalarında ve hidrojene hazır bir şekilde inşa edilecek.
 • Yeni hükümet, doğal gaz boru hatları ve elektrik santralleri için işletme ruhsatlarının, operasyonların ancak fosil olmayan yakıtların kullanılması durumunda 2045’ten sonra da devam edebileceği şekilde nasıl verilebileceği konusunda enerji şirketleriyle çözümleri müzakere edecek. Bunun yatırımları durdurmadan, yarım kalan yatırımlara ve tazminat taleplerine yol açmadan yapılması gerekiyor.
 • (Eski) kömür madenciliği bölgelerinde adil geçiş desteğine devam edilecek.

CO2 fiyatlandırması

 • Sanayi ve haneler üzerindeki yükü azaltmak için, yenilenebilir enerji ek ücreti 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elektrik fiyatı üzerinden ödenmeyecek. Bunun yerine federal bütçeden, enerji, ısıtma ve ulaşım üzerindeki CO2 fiyatlarından elde edilen gelirden ödenecek.
 • Düşük gelirli haneler için güçlü bir sosyal tazminat ve destekle birlikte artan CO2 fiyatı desteklenecek. “İklim için iyi olan ucuzlayacak, kötü olan daha pahalı olacak.”
 • Isıtma ve ulaşım yakıtlarında COfiyatında şu anda sosyal nedenlerle bir artış olmayacak, çünkü CO2 fiyatıyla ilgili olmayan etkiler nedeniyle enerji fiyatı şu anda zaten çok yüksek.
 • 2026’dan sonra CO2 fiyat artışı için teklifte bulunulacak; tüketiciler için bir sosyal tazminat mekanizması (“iklim ödemesi”) geliştirilecek.
 • CO2 fiyatının (ısıtma için) bir yanda ev sahipleri ve diğer yanda kiracılar arasında adil bir şekilde bölünmesi sağlanacak. 1 Haziran 2022’de koalisyon, bir binanın enerji sınıfına dayalı olarak COfiyatının yakıt emisyonları ticaret yasasına (Brennstoffemissionshandelsgesetz – BEHG) göre tahsisini düzenleyen yeni bir model sunmak istiyor. Bu yasal çözüm zamanında mümkün olmazsa, CO2 fiyatı nedeniyle artan maliyetler 1 Haziran 2022’den itibaren ev sahibi ve kiracı arasında eşit olarak bölünecek.

İklim Eylemi Yasası ve negatif emisyonlar

 • Federal İklim Eylem Yasası 2022’de reforme edilecek.
 • İklimin korunması için acil bir eylem programı uygulanacak.
 • Her bakanlık, yasa tekliflerinin iklim değişikliğinin etkilerine ve ulusal iklim hedefleriyle uyumlu olup olmadığını kontrol edecek (iklim kontrolü).
 • Ulusal iklim hedeflerinin uygulanması, “Paris İklim Anlaşması‘ndakine benzer sektörler arası ve çok yıllı genel değerlendirme” temelinde izlenecek.
 • Yeni hükümet, teknolojik yollarla CO2‘nin tutulmasının gerekliliğini kabul ediyor – Yüzde 5 kaçınılmaz artık emisyonun (~63 milyon ton CO2) tutulması için uzun vadeli bir strateji geliştirilecek.
 • Kamu alımlarında minimum kotalar aracılığıyla iklim dostu ürünlerin satışı artırılacak.

AB ve uluslararası

 • ETS kapsamında AB çapında bir karbon taban fiyatı için çalışılacak.
 • Binalar ve ulaşım sektöründe bir AB CO2 fiyatının oluşturulması için çalışılacak.
 • 2030 yılına kadar Avrupa Birliği’nin hidrojen teknolojileri için lider pazar haline gelmesi desteklenecek – ulusal hidrojen stratejisi buna göre güncellenecek.
 • Tek tip bir CO2 minimum fiyatı ve ortak bir karbon sınırı düzenlemesi ile (Avrupalı ​​ve uluslararası ortaklarla birlikte) uluslararası bir İklim Kulübü başlatılacak.
 • Nord Stream 2′den (Kuzey Akım) veya Almanya’nın Rus fosil enerjisine bağımlılığından bahsedilmiyor. Yeni hükümet, hidrojen ve iklimin korunması konusunda Rusya ile işbirliği yapmak istiyor; Ukrayna’yı desteklemek ve özellikle yeşil hidrojen üretimi, yenilenebilir enerjiler konusunda iki ülkenin enerji ortaklığını güçlendirmek istiyor.

Elektrik şebekeleri ve elektrik piyasası tasarımı

 • 2023’ün ortalarına kadar bir ” sistem istikrarı yol haritası ” sunulacak.
 • Şebeke genişletme prosedürleri hızlandırılacak.
 • Enerji sisteminde “depolama” tanımlanacak.
 • 2022’de yeni enerji piyasası tasarımı için somut önerilerde bulunulacak.
 • Avrupa iç enerji piyasasının daha fazla entegrasyonu desteklenecek.
 • Nükleer ve kömürden çıkış sırasında arz güvenliğini sağlamak için kapasite mekanizmaları ve diğer esneklik seçenekleri değerlendirilecek.

Sanayi

 • Karbon kaçağını önleyen endüstriyel strateji geliştirilecek.
 • Sanayinin iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak araçlar oluşturulacak, örn. fark için karbon sözleşmeleri.
 • DTÖ kurallarına ve mevcut emisyon ticaret sistemine uyan bir AB çapında sınırda karbon ayarlama mekanizmasının (CBAM) başlatılmasını desteklenecek.
 • Hükümet, sanayi için rekabetçi elektrik fiyatları sağlayacak.
 • Almanya pil hücrelerinin araştırma, üretim ve geri dönüşümü için bir merkez yapılacak.

Hidrojen

 • 2030’a kadar 10 gigawatt’lık elektroliz kapasitesine ulaşılacak.
 • Endüstriyel ölçekte bir hidrojen ekonomisinin geliştirilmesini ve Almanya’nın inovasyonu teşvik etmesini sağlayacak yeni teknolojik standartlar belirlenecek.
 • Altyapı ölçeği büyütüldükten sonra, elektroliz çıktısı hedefleri “önemli ölçüde artırılacak”; piyasanın geliştirilmesi için kamu alımlarında yeşil hidrojen için kotalar getirilecek.
 • Yeşil hidrojen üretimi desteklenecek. Ancak yeşil hidrojen henüz mevcut olmadığında da “piyasadaki hızlı yükselişin yararına” geleceğe dönük teknolojiler desteklenecek.
 • Hidrojenin kullanımı “belirli uygulamalar” ile sınırlı olmayacak. Ancak hidrojen öncelikle elektrifikasyon yoluyla sera gazı nötr hale getirilemeyecek sektörlerde kullanılacak.

Ulaşım

 • Almanya’yı e-mobilite için lider bir pazar haline getiren bir sürdürülebilir mobilite dönüşümü başarılacak.
 • 2030’da Almanya yollarında en az 15 milyon tam elektrikli binek otomobil olması hedeflenecek.
 • Avrupa Komisyonu’nun 2035 itibariyle yalnızca CO2 nötr arabalara izin verme önerisi, Almanya’nın oraya daha erken varması gerektiği anlamına geliyor. “Mevcut filo limitleri sisteminin dışında, yalnızca e-yakıtlarla yakıt ikmali yapılabildiği kanıtlanan araçların yeni tescil edilebileceğini savunuyoruz.”
 • Kapsamlı bir şarj altyapısının oluşturulmasında “büyük hızlanma” sağlanacak.
 • “Hedeflenmiş kümelere destek” ile otomobil endüstrisi bölgelerinde e-mobiliteye geçiş desteklenecek.
 • Bir “otomotiv endüstrisi strateji platformu” yaratılacak.

Isıtma ve binalar

 • 2025 itibariyle, her yeni ısıtma sisteminin yüzde 65 yenilenebilir enerjiyle çalıştırılması gerekecek.
 • 2025 itibariyle yeni binalar, referans binanın yüzde 40’ı kadar (halen %75) enerji tüketebilir.
 • Isıtma sektöründe yenilenebilir enerjinin payını artırılacak; yerel ısıtma ağlarını genişletilecek. 2030 yılına kadar iklim açısından nötr ısıtmada yüzde 50 paya ulaşılacak.
 • Avrupa Komisyonu’nun “55’e Uygun” paketinde bina sektörüne yönelik planlar desteklenecek.
 • Binalarda döngüsel ekonomi için dijital “bina kaynak pasaportu” uygulanacak.
 • Ahşap yapı, hafif yapı ve hammadde güvenliği için ulusal bir strateji başlatılacak.

Tarım

 • Ulusal bir bozkır koruma stratejisi benimsenecek.
 • Ormanların iklim değişikliğinin etkilerinden korunması için uzun vadeli bir yaklaşım geliştirilecek, örn. orman sahiplerini iklim eylemi ve iklim değişikliğine dirençli ormanlar yaratmak için ödüllendirmek.
 • Çiftçiler için iklim eylemi, çevre koruma ve gelir güvenliğini sağlamak için OTP stratejik planının beraberindeki düzenlemelerde değişiklikler yapılacak.
 • Yasama döneminin ortasında OTP’nin mevcut finansman mimarisi gözden geçirilecek; Hayvan sayıları iklim ve su koruma hedefleriyle uyumlu hale getirilecek.
 • Hayvan refahı da dikkate alınarak çiftlik hayvanlarından kaynaklanan amonyak ve metan emisyonları önemli ölçüde azaltılacak.
 • Hayvancılığın yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak iklim nötrlüğüne geçiş sırasında çiftçiler desteklenecek.
 • CAP kapsamındaki doğrudan ödemeler yerine çevre ve iklim ile ilgili ödüllendirici mekanizmalar geliştirilmesi için öneriler sunulacak.
 • Hayvancılıkta hayvan sayılarının artırılması mevcut arazi alanına bağlanacak.
 • Deniz otu çayırlarını ve yosun ormanlarını hedefleyen bir program aracılığıyla okyanusların doğal CO2 depolama kapasitesi geliştirilecek.
 • Avrupa Komisyonu’nun “Karbon Giderme Sertifikasyon Yönergeleri” konusundaki tartışması “aktif olarak takip edilecek.
 • Toprak koruma yasası güncellenecek, bir toprak izleme merkezi oluşturulacak ve AB Toprak Direktifi desteklenecek.
 • İklim dostu mahsul üretiminin araştırma ve tanıtımı hızlandırılacak ve Sürdürülebilir Ekilebilir Tarım için federal bir program başlatılacak.
 • Protein mahsulü stratejisi geliştirmeye devam edilecek.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER