Yargıdan, Atatürk Orman Çiftliği’nde LİMAK’ın rezidansına geçit yok

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Atatürk Orman Çiftliği, Çimento Fabrikası alanında LİMAK’ın rezidans ve ticaret merkezi yapmasına olanak sağlayan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğini yargıya taşıdı. Yargı bilirkişi raporunu esas alarak söz konusu plan değişikliğini iptal etti.

Yargıdan, Atatürk Orman Çiftliği’nde LİMAK’ın rezidansına geçit yok

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaptığı açıklamada, "Atatürk Orman Çiftliği alanları dokunulmazımız, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyeti olarak büyük emanetimiz" dedi. Candan, "Ankara’nın imarı için AOÇ’de Atatürk tarafından kurulan endüstri mirası Çimento Fabrikası, özelleştirilip LİMAK’a satılmıştı. Cumhuriyet değerleriyle hesaplaşmanın bir ürünü olarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı imar planı değişikliği yaptı. Atatürk Orman Çiftliği’ne devredilmesi gereken alanı talana açmak için Etimesgut İlçesi Bahçekapı 3243 ada 7 nolu parsel ile Etimesgut Mahallesi 3243 ada 26 ve 38 nolu parsellerde, 1/10.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği yapıldı. Bilirkişiler ders niteliğinde rapor sunarken, Ankara 7. İdare Mahkemesi, söz konusu planların AOÇ’nin doğal yapısını ve bütünlüğünü bozacağını, alanda konut, ticaret ve sanayi kullanımlarına yer verilemeyeceğini vurgulayarak, söz konusu planları iptal etti” ifadesini kullandı.

Mahkeme: AOÇ’de ticaret ve sanayi kullanımlarına yer verilemez

“Bu kararla bir kez daha mücadelemiz karşılığını buldu. Atatürk orman çiftliği alanları özgürleşene ve hak ettiği şekilde yönetilene kadar mücadelemiz devam edecek. Atatürk Orman Çiftliği bizimdir LİMAK sen başka çiftliğe” diyen Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan şu ifadelere dikkati çekti:

“AOÇ alanının bütünlüğünün koruma - kullanım ilkeleri çerçevesinde ele alınmadığı, yakın çevredeki kullanımlar ile aynı nitelikli diğer alanlar için olumsuz emsal oluşturacak şekilde planlandığı, bölge şartlarına uygun planlama yapılmadığı, kalıcı nüfus ve yapı yoğunluğu yaratan dava konusu planların Atatürk Orman Çiftliği Alanının doğal yapısını ve bütünlüğünü bozacağı, 5659 sayılı Kanun uyarınca AOÇ arazilerinde konut, ticaret ve sanayi kullanımlarına yer verilemeyeceği, dava konusu planlarda, yoğunluk artışı ve trafik getiren Konut ile Ticaret+Turizm kullanımının yanında anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, sosyal-kültürel tesisler, dini tesis alanı ile özel eğitim alanı ayrıldığı, alana kalıcı nüfus getiren konut alanının yanında donatı alanlarının planlama alanı ve dışına hizmet edeceğinden ulaşım sisteminin buna göre kurgulanması gerekmesine rağmen alana sadece kuzeydeki Tren istasyonuna paralel yol ile ulaşım sağlandığı, bu hususa ilişkin olarak kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporunun düzenlenmediği, plan notları arasında imar mevzuatına uygun olmayan hükümler ihdas edildiği, dava konusu edilen plan değişikliklerinin, üst ölçek plan hükümlerine, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve bölge şartlarına aykırı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Bahçekapı Mahallesi, 3243 ada 7 nolu parsele ilişkin 1/10.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

"Bu kararla haklılığımız yargı nezdinde bir kere daha tescil edilmiştir"

Candan, bilirkişilerin de daha önce plan değişikliklerinin hukuka aykırı olduğunu ve planlama alanının Atatürk Orman Çiftliği’ne kazandırılması gerektiği yönünde rapor sunduğunu hatırlattı. Candan, “Yargı bilirkişi raporunu esas alarak, Atatürk Orman Çiftliği alanlarına konut, ticaret ve sanayi kullanımlarına yer verilemeyeceğini ortaya koymuştur. Çimento Fabrikası endüstri mirası olarak korunmalı, alan Atatürk’ün şartlı bağışına uygun olarak ağaçlandırılmalıdır. Kamu yararı adına sevindirici olan bu karar, ranta açılan tahsislerle ve yollarla talan edilen tüm AOÇ alanları için emsal olmalıdır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışına ve AOÇ topraklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm baskılara rağmen, bilim ve teknikten aldığımız güçle cumhuriyet değerlerini koruyacağız. Bu kararla haklılığımız yargı nezdinde bir kere daha tescil edilmiştir" dedi. 

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER