Türkiye’nin Tarımsal Kuraklık Haritası İnternete Taşınıyor

Ülkesel Olarak Tarımsal Kuraklık Risk Haritalarının Çıkarılması ve Tarımsal Kuraklığın Web Tabanlı İzlenmesi projesi kapsamında tüm Türkiye için tarımsal kuraklık haritası üretilecek ve bu haritalar web tabanlı bir portal yoluyla erişime açık olacak.

Türkiye’nin Tarımsal Kuraklık Haritası İnternete Taşınıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde tarımsal kuraklığı belirlemek ve izlemek için hazırlanan projeyle Türkiye’nin tarımsal kuraklık risk haritası oluşturulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Strateji ve Eylem Planı (2023-2027) çerçevesinde, sürdürülebilir tarım ve verimin korunması amacıyla,

  • Yağışla ilgili veriler,
  • Topografya,
  • Sosyoekonomik faktörler,
  • Sulama ve arazi kullanım şekilleriyle meteorolojik veriler,
  • Toprak özellikleri,
  • Nem takibi ile kuraklık değerleri kullanılarak tarımsal kuraklığın belirlenmesi ve izlenmesi yoluyla çalışmalar bölgesel olarak devam ediyor.

İlk Etapta Tarımsal Kuraklık Risk Haritası Oluşturulacak

Çalışmalar kapsamında Türkiye’de tarımsal kuraklığı belirlemek ve izlemek için Ülkesel Olarak Tarımsal Kuraklık Risk Haritalarının Çıkarılması ve Tarımsal Kuraklığın Web Tabanlı İzlenmesi projesi hazırlandı. Projede ilk etapta tarımsal kuraklık risk haritası oluşturulacak. İkinci etapta ise uzaktan algılama tabanlı bitki indekslerinden oluşturulan kuraklık indeksleriyle tüm Türkiye üzerinde tarımsal kuraklığın izlenmesi için kullanılacak ve operasyonel olarak haftada bir (sekiz günlük) tüm Türkiye için tarımsal kuraklık haritası üretilecek. Bu haritalar web tabanlı bir portal yoluyla erişime açık olacak.

Tarımsal Kuraklığın İzlenmesi Yaygın Bir Yöntem

Kuraklık, tarıma, su kaynaklarına, ekosistemlere ve ekonomiye zarar veren tekrarlı bir doğal afet. Kuraklık önlenemese de bu afet dolayısıyla ortaya çıkabilecek zararların hafifletilmesini sağlayacak tedbirler alınabiliyor. Tarımsal kuraklığın uzaktan algılama veri ve yöntemleriyle izlenmesi dünyada yaygın bir yöntem. Türkiye’nin küresel iklim değişikliğinin potansiyel etkileri açısından, risk grubu ülkeler arasında yer alacağı, daha sıcak, daha kurak iklim kuşağı etkisinde kalacağı öngörülüyor. Ayrıca Türkiye’de geçmişte yaşanan tarımsal kuraklıklar, küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle gelecekte bu afetlerle daha yoğun şekilde karşı karşıya kalınacağına da işaret ediliyor.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER