Çevresel gürültüyle ortak mücadele

Bursa'da iklim değişikliği başta olmak üzere çevresel tüm sorunlarla etkin mücadele hedefiyle ilçe belediyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda başlatılan işbirliği toplantılarının yeni gündemi 'çevresel gürültü yönetimi' oldu.

Çevresel gürültüyle ortak mücadele

Bursa’da iklim değişikliği başta olmak üzere çevresel tüm sorunlarla etkin mücadele hedefiyle ilçe belediyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda başlatılan işbirliği toplantılarının yeni gündemi ‘çevresel gürültü yönetimi’ oldu.
Çevresel sorunlar minimize edilerek, Bursa’nın daha sağlıklı bir geleceğe taşınması hedefiyle örnek projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, özellikle çevreye yönelik projeleri ilçe belediyeleri ile koordineli olarak yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan ve bugüne kadar iklim değişikliği, enerji yönetimi ile sıfır atık ve atık yönetimi konularının ele alındığı işbirliği toplantıları serisinin yeni gündemi ‘çevresel gürültü yönetimi’ oldu. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne ilişkin işlemlerin işbirliği içinde yürütülmesi, ilçe belediyelerinin sorumluluklarının belirlenmesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belediyelere verdiği yetki devirleri ile ilgili bilgi paylaşımı hedefiyle tüm ilçe belediyelerinin çevre birimleri ve zabıta müdürlüklerinden temsilcilerin katıldığı koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Çevre Yüksek Mühendisi Fatih Yıldız tarafından Bursa’da çevresel gürültü yönetimi konusunda izlenen yöntem yasal dayanakları ile birlikte anlatıldı. Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda, ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikler de ele alındı. İlgili yönetmelikteki, ‘Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları ile öğrenci yurtları gibi çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez. Bu alanlardaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapalı hale getirilir’ hükmü doğrultusunda, mevcut durumda canlı müzik izni verilen açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kapalı hale getirilmesi için taraflara 1 yıllık süre tanındı. Bu doğrultuda; canlı müzik izni başvurularında yönetmeliğin ilgili maddesi dikkate alınarak, çok hassas kullanım alanında yer alan açık ve yarı açık eğlence yerlerine canlı müzik izni düzenlenmemesi, belediye sınırları içerisinde “Canlı Müzik İzin Belgesi” düzenlenmiş olan mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin gürültüye çok hassas kullanım alanlarına olan yakınlığı dikkate alınarak, Yönetmeliğin geçici 4. maddesi hükümleri doğrultusunda belirlenen süre zarfında kapalı hale getirilmesine yönelik gerekli kontrol ve denetim sürecinin başlatılması, ayrıca bu sürede uygun koşulları sağlamayan işletmelerin “Canlı Müzik İzni Belgesi’nin iptal edilmesi için çalışmaların başlatılmasıyla ilgili kararlar alındı.
Ayrıca Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği doğrultusunda gürültü konusunda bina ve yapılarda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla binaya ait yapı ruhsatı alma aşamasında gerekli önlemlerin alınması için ilçe belediyelerince 31 Mayıs 2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Korunması Hakkında Yönetmelik ve 27 Mayıs 2018 tarihli ve 30433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmelikleri’nin dikkate alınması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. Konu ile ilgili tüm ilçelerde aynı uygulamanın hassasiyetle yapılması kararlaştırıldı.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER