Bir yılda 530 hektar alan orman vasfı dışına çıkartıldı

Yerleşim yerlerinin orman sınırları dışına çıkartılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki tanıyan düzenlemenin üzerinden bir yıl geçti.

Bir yılda 530 hektar alan orman vasfı dışına çıkartıldı

Resmi Gazete'de 6 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan "Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği alanların orman sınırları dışına çıkartılması konusunda Cumhurbaşkanı tek başına yetkilendirilmişti. Düzenlemenin üzerinden bir yıl geçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sürede bu yetkiyi üç kez kullandı ve bu kapsamda toplam 530 hektar alan, orman sınırları dışına çıkartıldı.

Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından yargıya taşınan yönetmelikle orman alanlarının amacı dışında kullanıldığını iddia eden uzmanlar, Türkiye'nin orman varlığının ciddi tehdit altında olduğuna dikkat çekiyor. Düzenlemenin Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesine dayanılarak, 7139 sayılı torba kanun kapsamında yapıldığını ifade eden Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, "Ormanları korumak ve geliştirmek hepimizin en temel görevi olmalıdır. Yaşadığımız doğal afetleri dikkate alacak olursanız sel felaketlerine, toprak kaymasına, heyelana karşı birinci derecede öneme haiz bulunduğu yaşam ortamını koruyan sahalardır. Dolayısıyla orman ekosistemi dediğimiz zaman aklımıza sadece ağaçlar gelmemeli" dedi.

Orman olan yerler de çıkartılıyor

Ormanda bir yaşam birlikteliği bulunduğunu ve bu birlikteliğin devamının sağlanması gerektiğine işaret eden Özkara, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanına verilen yetkilerle sadece orman dışına çıkarılmış sahalar değil, orman olan yerlerin de orman alanından çıkarılarak başka amaçlarla kullanılması mümkün hale getirilmiştir."

Temel fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyecek

Bir kez Bakanlar Kurulu kararı ile yaklaşık 117 hektar, son bir yılda da üç ayrı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 530 hektar olmak üzere toplam 647 hektar alanın orman sınırları dışına çıkartıldığını kaydeden Özkara, şöyle devam etti: "Orman alanları bizim ihtiyaçlarımıza dönük arka bahçe olarak kullanacağımız bir yer değildir. Söz konusu bu sahalar orman rejiminden çıkartılması orman alanlarının temel fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyecektir. Başta karbon yutakları olmak üzere en önemli fonksiyonlarını gerçekleştiremeyecektir." Özkara, bu gerekçelerle iktidara seslenerek mevcut düzenlemenin çok tehlikeli olduğunu belirtti ve düzenlemeden vazgeçilmesini talep etti.

Orman ekosistemi parçalanacak

Cumhurbaşkanına yetki veren düzenlemeyi yargıya taşıdıklarını belirten Şehir Plancıları Odası Başkanı Gencay Serter de, "Bilindiği üzere 4 Ocak tarihinde Resmi Gazete'de Manisa ve Kastamonu illerindeki bazı alanların orman sınırı dış haritasından çıkartılmasına ilişkin karar yayınlandı. Bu esasen iki il özelindeki bir düzenleme gibi görünse de bunların sayısının yakın gelecekte artacağı açık bir gerçeklik" dedi. Yönetmelik yürürlükte olduğu sürece uygulamanın diğer illerde de uygulanabileceğini ifade eden Serter, "Yönetmelikle üzerinde ağaçlık olmayan alanlar, açıklık, kayalık ve taşlık alanlar ve belli bir büyüklüğe sahip yerleşim alanları orman dışına çıkartılabilecek alanlar olarak görülüyor" dedi.

Ormanın ekolojik açıdan sürekliliği ifade ettiğini ve ekolojik açıdan değer taşıdığını kaydeden Serter, "Bu alanlar birçok büyük memeli hayvanın, sürüngenin, kemirgenin, bitki ve hayvanın kısaca yaşam alanı, üreme alanı ve beslenme alanı. Dolayısıyla bu alanları orman dışına çıkarmak demek, ormanın içerisindeki bu varlığın tamamen kaybolmasına, uzun vadede orman ekosisteminin bütünün parçalanması anlamına gelecek" ifadesini kullandı.

Yangınlarla mücadele zorlaşacak uyarısı

İklim değişikliği ve sonuçlarına da dikkat çeken Serter, "Orman yangınlarının birçoğu insan kaynaklı. Şimdi siz orman alanları içerisindeki bu tür ufak parçalar halinde kullanımları artırdığınız zaman orman yangını riskini artırdığınız bir gerçek. Aynı zamanda geçtiğimiz yaz Muğla ve Antalya illerindeki ormanlar yangınları gösterdi ki; bu tür parçalanmış yapılar içerisinde orman yangınlarıyla müdahale ve mücadele çok zor" uyarısında bulundu.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER