Atık yağlar için mobil takip sistemi kullanılacak

Atık yağların çevre kirlenmesine sebep olmaması için yeni tedbirler alınıyor. Buna göre atık yağlar Mobil Takip Sistemi kullanılarak, atık taşıma lisansı bulunan araçlar ile taşınacak.

Atık yağlar için mobil takip sistemi kullanılacak

 Atık yağların, izin ve yetkisi olmayan üçüncü kişiler tarafından toplanması yasaklanacak. Belediyeler atık yağların biriktirilmesi için hanelere ekipman dağıtacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre,  bitkisel ve hayvansal atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması için yeni kurallar getiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının hazırladığı taslak ile bitkisel ve hayvansal atık yağ üreticilerine yeni sorumluluklar yükleniyor, atık yağların çevreyle ilgili kirlenmeye sebep olmaması için yeni tedbirler alınıyor. Buna göre yağ üreticilerinin, atık yağları Mobil Takip Sistemi (MoTAT) sistemi kullanılarak, atık taşıma lisansı bulunan araçlar ile taşıması mecburi olacak. Bu sistem ile her bir taşıma işlemine dair bilgiler kaynağında kayıt altına alınacak. Atık taşıma firma ve araçlar lisanslandırılacak.

Atık taşıyan araçlar seyir hâlindeyken izlenecek ve atık taşıma işlemleri aktif bir şekilde denetlenecek. Bitkisel ve hayvansal atık yağların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara, yüzey sularına, yeraltı sularına, toprağa ve benzeri alıcı ortamlara verilmesi, akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması, kullandırılması, uygun olmayan metotlarla geri kazanılması, yakılması veya bertaraf edilmesi yasak olacak.

Bitkisel ve hayvansal atık yağların oluşturduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, yağ üreticileri, bitkisel ve hayvansal atık yağ üreticileri, toplayıcıları, taşıyıcıları, transfer noktaları, rafinasyon tesisleri müteselsilen sorumlu olacak. Yağ üreticileri, belediyeler ve rafinasyon tesislerinin hanelerden toplama yapılmasına yönelik atık yağ biriktirme ekipmanlarını temin etmek yükümlülüğü bulunacak.

Belediyeler, atık yağların kanalizasyona dökülmesini önleyecek tedbirleri alacak, atık yağların kaynağında ayrı biriktirilmesini sağlayacak. Hanelerden kaynaklanan bitkisel ve hayvansal atık yağların kaynağında ayrı olarak biriktirilmesi ve toplanması amacıyla rafinasyon tesisleriyle sözleşme yaparak toplama sistemini, toplama noktalarını ve atık getirme merkezlerini oluşturmakla yükümlü kılınacak.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER