‘İklim Değişikliği Çalıştayı’ başladı

Dünyada ve Türkiye'de olumsuz etkileri yaşanan iklim değişikliği sorununa karşı çözüm önerileri ortaya koymak ve bu çözüm önerilerine uygun eylem planı oluşturmak amacıyla ‘İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı' başladı.

‘İklim Değişikliği Çalıştayı’ başladı

Ankara’da Başkent Öğretmenevinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) merkez ve taşra teşkilatı birimlerinden, akademisyenlerden ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ilgili uzmanların katılımıyla gerçekleşen çalıştay, 18 Mart tarihine kadar sürecek.

Çalıştay kapsamında altı konu ele alınacak. Buna göre; ‘İklim değişikliği ve iklim değişikliğinin çevre, toplum ve halk sağlığı üzerine etkileri’, ‘Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu’, ‘Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu’, ‘Hava, su ve toprak kirliliği’, ‘Geri dönüşüm ve Sıfır Atık’, ‘İklim değişikliği sonucunda olunabilecek afetler ve bu afetlere karşı alınabilecek önlemler" şeklinde belirlenen konu başlıklarına çözüm önerileri için değerlendirmeler yapılacak.

ORTAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Çalıştayla dünyada olumsuz etkileri yaşanan iklim değişikliği sorununa karşı çözüm önerileri ortaya koyması ve bu çözüm önerilerine uygun Milli Eğitim Bakanlığı ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’ oluşturulması, Bakanlık birimlerini kapsayacak bir iş birliği içinde planlanan eylemlerin gerçekleştirilmesi, paydaş kurumlar ile ortak çalışmalar planlamak ve ortak çözüm önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

Böylece Bakanlık bünyesindeki bütün okul ve kurumlarda iklim değişikliği farkındalığının artırılması, önleyici eylemlerin belirlenmesi ve bunların uygulanması; öğrencilerin iklim değişikliği konusunda sorumluluklarını bilen ve yerine getiren bireyler olarak yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, "Çocuklarımız ve gençlerimiz açısından ele alacak olursak iklim değişikliği tüm çocuklar ve gençler için sağlık, beslenme, eğitim, gelişim, hayatta kalma ve potansiyel gelecekleri için bir tehdit oluşturmaktadır. Dolayısıyla ele almamız gereken en önemli noktalardan biri çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak ve onlara daha iyi bir dünya bırakmak için tedbirlerimizi almaktır" dedi. 

Öğrencilerimizi güçlendirmek için gereken ne ise yapmaya hazır olduklarını dile getiren Aşkar, "Ortaokulların 7 ve 8’inci sınıflarında haftada 2 ders saati olarak okutulan 'Seçmeli Çevre Eğitimi' dersi güncellenmiştir. Bu kapsamda, dersin adı 'Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği' olarak değiştirilmiştir. Ayrıca 7 veya 8’inci sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan 'Çevre Eğitimi' dersi, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmak üzere 6, 7 ve 8’inci sınıflarda 2 saat yine seçmeli olarak okutulması kararı alınmıştır. Bu kapsamda geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak.  Ortaöğretimde de benzer çalışmalar devam etmektedir. Çevre Bilimi ve Yönetimi Öğretim Programı hazırlandı. Bu programın konuları içinde atmosfer ve iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin korunması, su ve yaşam, toprak ve yaşam yer almaktadır. Seçmeli ders hazırlıkları da devam etmektedir" diye konuştu.82 BİN 455 ÖĞRETMEN EĞİTİM ALDI
Çevre bilincini geliştirmek ve okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için Bakanlık tarafından yürütülen projeler hakkında da bilgi veren Aşkar şöyle devam etti: " 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve 'Sıfır Atık' projelerinin birleştirilmesi ile tüm illerimizde geri dönüşüm yoluyla 318 kütüphane yapıldı. Tüm illerimizde geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane bulunmaktadır. Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin iklim değişikliği ve çevre konusundaki bilgilerini artırmak amacıyla iki eğitim programı, Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden tüm öğretmenlerin erişimine açıldı. 82 bin 455 öğretmenimiz, 'İklim Değişikliği ve Çevre' eğitimi almıştır. 'Atık Yönetimi ve Sıfır Atık' eğitimi alan öğretmen sayımız ise 82 bin 630'dur.Bakanlığın tüm birimlerinin konuya yoğun bir biçimde odaklandığını dile getiren Aşkar, çalıştay vasıtası ile hazırlanacak eylem planının yol gösterici olacağını kaydetti.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER