Bireysel sulama sistemlerine hibe desteğinde değişiklik

Hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle son 3 yıl içinde sözleşmesi feshedilenler hibe başvurusunda bulunamayacak.

Bireysel sulama sistemlerine hibe desteğinde değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lineer veya center pivot, tamburlu ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması konularında son 10 yılda hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamayacak.

Yatırım konuları 5 yıl değiştirilemeyecek

Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama sisteminin mülkiyetini, yerini ve amacını, yatırımın bitiminden sonra konusuna göre başvuru yapılan yıl dahil, belirtilen yatırım konularını 5 yıl değiştiremeyecek.

Desteğe başvuran tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekecek. Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, gerçek kişilerin ise kamu hizmeti yapmadıklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları istenecek.

Hibe desteklerden, kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüzel kişiler yararlanamayacak.

Sözleşmesi feshedilenler başvuramayacak

Geçmiş tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle son 3 yıl içinde sözleşmesi feshedilenler hibe başvurusunda bulunamayacak.

Başvuru sırasında ve sözleşme yapılmadan önce başvuru sahibinin iflas etmiş veya projenin tasfiye halinde bulunması, başvuru sahibinin kısıtlı veya mal varlığının mahkemece idare ediliyor olması, iş veya faaliyetlerini askıya alması, mal varlığıyla alakalı tedbir kararı veya bu doğrultuda açılmış bir dava bulunması hallerinde hibe başvurusu yapılamayacak.

Yatırımcı, kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırması, devlet sırlarını açığa vurması, devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan kesin hüküm veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti olması hallerinde hibe başvurusunda bulunamayacak.

Başvuru aşamasında, proje uygulama sırasında ve uygulama sonrası dönemde Kamu İhale Kurumu Yasaklılar Listesi'nde olanların da hibe başvurusu kabul edilmeyecek.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER