Bakanlığın İtirazı Sonucunda Zeytinliklerde Madencilik Faaliyetlerinin Önü Açıldı

Zeytinliklerde maden faaliyetlerinin önünü açan yönetmeliğin iptal kararı Bakanlığın itirazı sonucunda Danıştay tarafından kaldırıldı.

Bakanlığın İtirazı Sonucunda Zeytinliklerde Madencilik Faaliyetlerinin Önü Açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından maden yönetmeliğine eklenen ve zeytinliklerin maden sahasına dönüşmesine imkan tanıyan maddenin yürütmesinin Danıştay kararıyla durdurulduğu, daha sonra durdurma kararının kaldırıldığı ortaya çıktı.

“Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 1 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve birçok kesimden tepki almıştı. Karara göre, “Sonrasında rehabilite edilip eski haline getirilmek” şartıyla zeytinlik alanlar maden faaliyetlerinde kullanılabilecekti. Daha sonra değişikliğin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili birçok parti, sendika ve çevre örgütleri tarafından dava açılmıştı.

Halk TV‘den İsmail Saymaz, Danıştay 8. Dairesi’nin 20 Nisan’da yürütmeyi durdurduğunu belirtti. Bakanlığın itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22 Haziran’da yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.

Saymaz şu bilgileri aktardı:

“Danıştay 8. Dairesi, 20 Nisan’da yürütmeyi durdurdu.

Kararda Maden Kanununa göre madencilik yapılan alanların, izne tabi olmaları halinde izinlerin alınmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a göre de zeytinliklerin daraltılması, zeytinliklerde, bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılması ve işletilmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. Zeytinliklerde yönetmelikle bir düzenlemeye gidilemeyeceği, aksi halde telafisi güç zararlar doğacağı ifade edildi.

Bakanlık itiraz etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22 Haziran’da yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.

Kurul, yönetmeliğin hem zeytin hem maden mevzuatıyla ilgili olduğunu kaydetti. 8. Daire tarafından zeytincilik mevzuatı uygulanarak karar verildiği, oysa bu uyuşmazlıkları çözümleme görevinin 10. Daire’ye ait olduğu belirtildi. Her iki daire tarafından oluşturulacak ortak kurul tarafından karara bağlanması istendi.”

İkizköy Çevre Komitesi tarafından Danıştay’ın kararına ilişkin açıklama yapıldı: “Üst Kurul, ‘davaya Danıştay 8. Daire ile Danıştay 10. Dairenin ortak heyetle bakması gerektiği’ gerekçesine dayanmış. Kim bakacaksa baksın, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması bizce yanlış olmuştur. Oluşan boşluğun kötü niyetlilerce doldurulmasının önüne derhal geçilmelidir.

Biz zeytinlerimizi Anayasal ödev ve haklarımıza dayanarak korumaya devam edeceğiz. Danıştay da ‘hemen ortak heyetle yeni bir yürütmenin durdurması kararı’ ya da Danıştay 8. Daire tarafından ‘ortak heyet toplanınca yeniden değerlendirilmek üzere yeni bir yürütmenin durdurması kararı’ almalıdır. Danıştay’dan hukukun üstünlüğünden, hukuk devletinden yana olan yurttaşlar olarak bekliyoruz. Yönetmelik değişikliğinden sonra oluşan ‘Zeytin ittifakı’na da soruna yeniden sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER