TÜSİAD ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı'ndan “İklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım” webinarı

"Yeni tarım teknolojilerinin benimsenm iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olası olumsuz sonuçlarının önlenmesi açısından önem taşıyor"

TÜSİAD ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı'ndan “İklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım” webinarı

TÜSİAD ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı’nın işbirliği ile 28 Nisan tarihinde, “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım” webinarı gerçekleşti. Etkinlikte, Türkiye’den ve İngiltere’den uzman konuşmacıların katılımıyla iklim değişikliği ile mücadelede tarımsal üretimin yanı sıra Avrupa Yeşil Mutabakatı ve üretici perspektifinden sürdürülebilir tarım için iyi uygulamalar ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya (EECAN) Ticaret Elçisi Kenan Poleo, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Lideri Cevdet Alemdar ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda, Tarım ve Hizmetler Yuvarlak Masa Lideri Ozan Diren yaptı.

Kenan Poleo burada yaptığı konuşmada, "Yeni tarım teknolojilerinin benimsenmesi, Türkiye'nin bu alandaki rekabet avantajını sürdürmesi ve iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olası olumsuz sonuçlarının önlenmesi açısından önem taşıyor. Birleşik Krallık olarak bu alanda Türk ve İngiliz firmalar arasında yapılacak işbirliklerini önemsiyor ve teşvik ediyoruz."

Poleo konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni tarım teknolojilerinin benimsenmesi iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının önlenmesi açısından önemli"

“Yeni tarım teknolojilerinin benimsenmesi, Türkiye'nin bu alandaki rekabet avantajını sürdürmesi ve iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olası olumsuz sonuçlarının önlenmesi açısından önem taşıyor. Birleşik Krallık olarak bu alanda Türk ve İngiliz firmalar arasında yapılacak işbirliklerini önemsiyor ve teşvik ediyoruz.

Bu kapsamda, Türkiye'nin tarımdaki rekabet avantajı ve uzmanlığı ile İngiltere'nin yenilikçi tarım teknolojilerinin geliştirilmesindeki öncü rolünün bir araya getirilmesi sadece iki ülke için değil tüm dünya için faydalı olacaktır.”

Cevdet Alemdar: Gıda sistemleri ve değer zincirlerinin sürdürülebilirliği için ikiz dönüşüm süreci büyük önem taşıyor

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Lideri Cevdet Alemdar ise konuşmasında şunları söyledi:

“Önümüzdeki süreçte iklim değişikliği ile mücadelede uyum ve azaltım faaliyetlerinin planlanması kritik önem taşıyor. Oluşturulacak planların tarım sektöründe iklim etkilerini, kırılganlıklarını ve risklerini tüm boyutlarıyla ele alması gerekiyor. Tarımsal metotların çevresel performansını artırmak için ekonomik kalkınmaya ve gıda güvenliğine yönelik etki analizlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Gıda sistemleri ve değer zincirlerinin sürdürülebilirliği için ikiz dönüşüm süreci büyük önem taşıyor.”

"Katma değeri artıracak ve kaynak verimliliğine hizmet edecek sürdürülebilir tarım uygulamalarının çoğalması önemli"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda, Tarım ve Hizmetler Yuvarlak Masa Lideri Ozan Diren şöyle konuştu:

“TÜSİAD olarak tarımsal üretimde katma değeri artıracak ve kaynak verimliliğine hizmet edecek sürdürülebilir tarım uygulamalarının çoğalmasını önemli görüyoruz. Bunun için tarımsal teknolojilerin geliştirilmesi, tarımda Ar-Ge ve inovasyonun üretici refahını gözeterek yaygınlaştırılması çok kıymetli. 2 yıl önce yayınladığımız Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Tarım ve Gıda Sektörünün Analizi çalışmasında somut önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu öneriler Ar-Ge’ye yönelik öncelikli eylemler yanı sıra eğitimden sulamaya çok geniş bir perspektifte tedbir önerisine de yer veriyor” 

Açılışın ardından gerçekleşen “Köprü Diyaloğu- İklim Değişikliği ile Mücadele Sürecinde Tarımsal Üretim” başlıklı oturumun konuşmacıları Zero Waste Scotland Biyoekonomi Araştırma Analisti Dr. William Clark ve TÜSİAD Gıda, İçecek ve Tarım Çalışma Grubu Üyesi ve OECD-BIAC Gıda ve Tarım Komitesi Başkanı Metin Akman oldu.

Programın son bölümünde; “İklim Değişikliği ve Dijitalleşme Odağında Sürdürülebilir Tarım için İyi Uygulamalar” başlıklı panel gerçekleşti. Panelin oturum başkanlığını üstlenen TÜSİAD Gıda, İçecek ve Tarım Çalışma Grubu Başkanı Dr. Mehmet Aktaş’ın değerlendirmeleri şöyle oldu: 

"Verimliliği değer zincirinin tamamında artırmalıyız"

“Artan girdi ve gıda fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği uluslararası siyasi belirsizlikler ve iklim değişikliği tarım ve gıda sektörünün hem ülkemizde hem de dünyada en önemli sorun alanlarını teşkil ediyor. Tarım ve gıda sektörünün karşı karşıya kaldığı hem kronik hem de kısa dönemli sorunların üstesinden gelebilmek için sürdürülebilir bir gıda sistemi yaratmak son derece önemli. Bunun için de değer zincirindeki, üreticiden perakendeciye, sanayiciden tüketiciye, tüm aktörlerin sürdürülebilir üretim ve tüketim sorumluluğuyla hareket etmesi gerekiyor. Verimliliği değer zincirinin tamamında artırmalıyız.”

Panelde; Crop Health & Protection (CHAP) Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Jenna Ross, Satellite Applications Catapult Tarım İş Geliştirme Lideri Sonia Pietosi, Doktar Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Tanzer Bilgen ile Sütaş Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Fatma Can Sağlık konuşmacı olarak yer aldı.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER