Şehirler boşlukta çalışmaz!

Bir kentin olmazsa olmazı planlama ne demektir? Nasıl olmalıdır?

Şehirler boşlukta çalışmaz!

Kent demek planlama demektir. Bunun diğer bir adı da felakettir! Öyle ki, bir kent gerektiği gibi planlanmadığında, ekolojik yıkımla birlikte içinde barındırdığı yaşamları da tehdit eder hale gelecektir. Tıpkı Kanal İstanbul projesinde  olduğu gibi.

Peki, bir kentin olmazsa olmazı planlama ne demektir? Nasıl olmalıdır?

Ya da bir takım projeler (Kanal İstanbul vs.) kent dokusu için nasıl bir tehdit oluşturur?

Kentsel planlama, şehir liderlerinin sürdürülebilir kalkınmayı başarması için değerli bir güçtür. Fark meydana getirmek için bir araçtır; planlama, altyapı ve hizmet yatırımlarını bilgilendirerek, büyüme taleplerini çevreyi koruma ihtiyacı ile dengeleyerek belediye bütçelerinden en iyi şekilde yararlanmaya yardımcı olur.

Sosyal hedeflere ulaşmak için ekonomik kalkınmayı belirli bir bölge içinde dağıtır ve yerel yönetimler, özel sektör ve genel olarak kamu arasında işbirliği için bir çerçeve oluşturur.

Kentsel planlama, liderlerin vizyonu uygulamaya dönüştürmesine yardımcı olan, alanı gelişim için kilit bir kaynak olarak kullanan ve yol boyunca paydaşları dahil eden bir çerçevedir.

İyi planlama, şehir liderlerinin yapıcı değişiklikler yapmasına yardımcı olabilir:

Gelişen şehirlerin bir vizyonu vardır!

Gelişen şehirlerin bir vizyonu vardır ve bunu düzenli bir şekilde gelişmek için bir çerçeve ile takip eder. Bir çerçeve, merkezi komuta ve kontrol ile ilgili değil, ihtiyaçları tahmin etmenin, çabaları koordine etmenin ve kolektif olarak tutulan bir ufka giden bir yol çizmenin bir yoludur. Yaşanabilirliği, refahı ve eşitliği artırmaya yönelik büyük çabalar, birçok tanınmış şehirde gerçekleştirilmiştir. Bu tür dönüşümsel etki, yapıcı planlama yerine kendiliğindenliğin bir ürünü değildir.

 Planlı bir şehir, iyi hazırlanmış bir şehirdir!

Geleceği öngörmek, bugün daha iyi hazırlanmamızı sağlar. Şehir liderleri, zorlukların önüne geçerek fırsatları görmeye ve riskleri bir bakış açısından yönetmeye hazırdır. Mevcut durum hakkında güvenilir bilgilerle, uzun vadeli vizyon ve kısa vadeli eylemler arasında bağlantı kurabileceklerdir. Öte yandan, geleceklerini aktif olarak planlamayan şehirler büyük olasılıkla geride kalacaktır.

Planlama etkiyi artırır!

Yerel liderler, iyileştirme sağlamak için seçilir ve atanır. Şehirlerin karşılaştığı zorlukların büyüklüğü göz önüne alındığında, istenen tüm iyileştirmelerin bir kerede gerçekleşmesi olası değildir. Başarılı şehirler, vizyona uygun öncelikli projeler üstlenerek ivme kazanır. Planlama, acil sorunları ve mevcut kaynakları tanımlar ve girişimlerin gereksiz veya farklı yönlere gitmemesini sağlar.

Uygun bir kentsel form çok önemlidir!

Konut, istihdam, erişilebilirlik ve güvenlik, kent sakinleri için temel endişelerdir. Bu konular, kentsel biçimle güçlü bir şekilde ilişkilidir. Yoğunluk, arazi kullanımı, kamusal alan ve altyapı ve hizmetlerin yerleşimine ilişkin doğru politikalar, yaşam kalitesini doğru fiyat noktasında sunmak için fark yaratabilir. Toplumun endişelerine hitap eden bir mekansal model tasarlamak, daha iyi bir şehir sunmanın bir yoludur.

Kentsel planlama kent ekonomisini olumlu etkiler!

Bir şehirde çok sayıda iş olduğundan emin olmak yerel liderler için bir önceliktir. Şehirler, ekonomik faaliyet yaratmak amacıyla yatırım çekmek için rekabet eder. Planlama, ekonomik faaliyetin mekânsal konumunu ve dağılımını koordine eder ve kamu yatırımlarından değer elde edilmesini ve kırsal alanın kentsel araziye dönüştürülmesini kolaylaştırır.

Toplu olarak düzenlenen bir plan, şehirlerin kalıcı ilişkiler kurmasını sağlar!

Kentleşmedeki fırsatları görebilen şehir liderlerinin, onu yakalamaya yönelik tüm olası katkıları kullanmaları gerekecektir. Kolektif bir çerçeve, yerel liderlere topluma ulaşmak, departmanları harekete geçirmek ve ortakları harekete geçirerek vizyonu gerçekleştirmeye dahil olmaları için bir yol haritası sunar.

Daha geniş bir bölgesel perspektif, şehirlerin ölçek ekonomileri elde etmesine yardımcı olur!

Şehirler boşlukta çalışmaz. Ayak izleri, kaynakları ve fırsatları paylaştıkları çevredeki bir bölge ile ilişkilidir. Birlikte plan yapan şehirler, sadece belediye sınırları içine bakmak yerine, belediyeler arası koordinasyondan rekabet avantajı sağlayabilir. Mekânsal verimliliğe ek olarak, bu onların müzakere güçlerini artırmak için ölçek ekonomilerinden yararlanmalarına olanak sağlayacaktır.

Süreklilik güvenilirlik yaratır!

Başarılı şehirler, istikrarlı bir yol haritasının onları daha inandırıcı kılacağının farkına vararak, siyasi döngüler aracılığıyla planların sürekliliğini sağlamıştır. Yatırım, öngörülebilir koşullardan yararlanan uzun vadeli bir çabadır. Mekânsal planlama, belirsizlikleri azaltmak için bir değerdir ve dolayısıyla sürekliliği, bağlı bir toplum için şeffaflığı sağlar ve fırsatların yaratılmasına katkıda bulunur.

Tahmin etmek, sorunlara tepki vermekten daha uygun maliyetlidir!

Yerel liderler, "bırakınız yapsınlar" anlayışından uzaklaşırlarsa, yapıcı değişimi yönlendirme fırsatına da sahip olurlar. Yeterli ölçekte plan yapan şehirler, tepki vermek yerine öngörme konumunda olacak ve dolayısıyla sorunun kökenine inebilecektir. Planlanmamış uzamsal modeller verimsizdir ve sürdürülmesi için daha fazla kaynak gerektirir ve kötü kararların yüksek maliyeti veya hiç alınmaması, onları geri döndürülemez hale getirmesi muhtemeldir.

Bir çerçeve, mesajlara tutarlılık verir!

İletişim, şehirler için önemli bir varlıktır, ancak bir şehrin avantajlarını birbirine bağlama ve iletme fırsatı, boş veya çelişkili mesajlarla baltalanabilir. Yerel lider, toplu vizyon ve eylem çerçevesi ile tutarlı, kademeli olsa bile önemli ilerleme gösterebildiğinde, ivme ve destek de artacaktır.

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER