Ören, atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekesine kavuşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Ören’de, halkı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Ören, atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekesine kavuşuyor

Muğla’nın Büyükşehir Belediye statüsüne kavuştuğu 2014 yılına kadar, Milas’ın beş belde belediyesinden birisi olan ve Gökova Körfezinin kıyısında önemli bir turizm bölgesi olan Ören için atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon şebeke projeleri hazırlandı. Hazırlanan proje hakkında Örenliler’in bilgilendirilmesi için, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Ören’de, halkı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından İller Bankası ve Dünya Bankası’nca, belediyelerin sürdürülebilir bir geleceği planlamaları ve buna ilişkin yatırım yapmalarına yönelik bir destek mekanizması oluşturmak amacıyla geliştirilen, “Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2” kapsamında, Dünya Bankası kredisiyle Ören’de yapılması planlanan projenin; maliyetinin 10.500.000 Avro (81.000.000 TL) olduğu, en geç 2021 yılı içinde ihale edileceği ve projenin 24 ayda bitirilmesinin planlandığı açıklandı.

Çevresel ve sosyal çalışmalar kapsamında halkı bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak, inşaat ve işletme dönemlerimde halkla işbirliği tesis etmek üzere idare tarafından planlanan halkın katılımı toplantısına davet duyurusunda; toplantının 7 Temmuz Salı günü Saat 10.30’da Ören’de Belediye Labranda Çay Bahçesinde yapılacağı, projeyle ilgili Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme(ÇSED) raporu hakkında, ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. tarafından sunum yapılacağı belirtildi.

KANALİZASYON ŞEBEKE PROJESİ

Proje tasarımının, Ören’in 2054 yılana kadar olan büyüme ve gelişme ihtiyaçlarına göre belirlendiğini belirten proje sahibi Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, proje hakkında şu bilgileri verdi: “Kanalizasyon Şebeke Projemiz, atıksuyun oluştuğu noktadan başlayarak parsel bacaları, parsel bağlantıları, tali ve ana toplayıcı şebeke hatları ve terfi hatlarından oluşmaktadır. Birinci Kademe olarak 53.000 metre şebeke hattı, 9.500 metre parsel bağlantısı, 12.000 metre terfi hattı olmak üzere toplam 74.500 metre hat ve 7 adet atık su pompa istasyonu (Terfi Merkezi) yapılacaktır. Söz konusu alanda yağmur suları ve atıksuların birbirine karışmayacağı, ayrık sistemin kullanılması uygun görülerek projelendirilmiştir. Proje nüfusu toplam 25.000 kişi ve toplam evsel debi 136.00 lt/sn olarak hesaplanmıştır. Kanalizasyon tesislerinde SN8 Rijitliğinde HDPE korige borular kullanılacaktır. Hat ve terfi istasyonları yapım maliyeti 6.000.000 Avro(46.000.000 TL)’dur.”

ARITMA TESİSİ PROJESİ

MUSKİ yetkilileri Atıksu Arıtma Tesisi hakkında da şu bilgileri aktardılar: “Mülkiyeti İdaremize ait alanda yapılması planlanan Atıksu arıtma Tesisi 2054 yılına göre planlanmış olup, toplamda 8.000 m3/gün kapasitededir. Birinci Kademe olarak 4.000 m3/gün olarak yapımına geçilecektir. Yapılacak olan İleri biyolojik arıtma tesisimizin çıkış suları, sulama suyu kalitesinde olacaktır. Atıksu arıtma tesisinin yapım maliyeti, 4.500.000 Avro (35.000.000TL)’dur.”

MUSKİ yetkilileri son olarak şu açıklamayı yaptı: “Tüm projeler tamamlandığında, Ören Mahallemizin atıksulardan kaynaklanan çevresel kirliliği kalıcı olarak giderilecek, sürdürülebilir bir çevre ve temiz bir deniz halkımızın kullanımında olacaktır. Projenin ilk etabı, Ören merkezi kapsayacak. İkinci etabı ise çevredeki siteleri içine alacak. Arıtma tesisi ise çevre siteleri de kapsayacak şekilde planlandı.”

PROJE, ÖREN TURİZMİNİ GELİŞTİRECEK!

Ören Muhtarı Bekir Keser, arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekesinin yapılmasıyla, Ören’in önemli bir sorununun çözüleceğini ve Ören’de turizmin gelişeceğini belirterek şöyle konuştu: “Bu proje için çalışmalar 2012’de başladı ve daha önce İller Bankasına bir proje yaptırılmıştı. Muğla 2014’de Büyükşehir olunca, proje Büyükşehir Belediyesine devredildi. Projenin hayata geçmesiyle Ören sahillerinin mavi bayrak sahibi olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar fosseptik çukurları vidanjörlerle boşaltılıyor, bu Örenliler için önemli bir maliyet unsuru oluşturuyordu. Projenin hayata geçmesiyle Ören halkı, bu dertten ve çevre kirliliğinden kurtulmuş olacak. Projeye emeği geçen ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum.”

Evrim Hüsem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER