2 yıl önce Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun'da RES talanı durmuyor

Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun Yarımadası’nda rüzgar enerji santrali talanı devam ediyor.Karaburun Kent Konseyi: Planlara onay verilmesi kuş türleri için yok oluş fermanıdır.

2 yıl önce Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun'da RES talanı durmuyor

2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen Karaburun Yarımadası’nda rüzgar enerji santrali (RES) talanı hız kesmeden devam ediyor. Karaburun'un Çatalkaya Mahallesinde GRC Enerji A.Ş.’ye ait Emres Enerji Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandı. Karaburun Kent Konseyi yaptığı açıklamada Karaburun Yarımadasındaki RES türbinlerinin yoğunluğu ve habitat üzerinde yarattığı kümülatif olumsuz etki yıkıcıyken, Emres RES türbinlerinin kızıl çam ormanlarına, flora ve faunaya geri dönüşümü olanaksız zararlar vereceği dile getirildi.

"140 RES'İN OLDUĞU ALANA YENİ RESLER ÖNERİLMESİ KAYGI VERİCİ"

Projenin ÇED gerekli değildir raporu olduğunu belirten Karaburun Kent Konseyi, "Yarımada’da mevcutta 140 rüzgâr türbini bulunmaktadır. İlgili projenin kümülatif etkisinin değerlendirilmesi açısından ÇED raporu ve uzman görüşü gereklidir. Yapılan enerji yatırımının ve altyapısının (servis yolu, elektrik iletim hattı vb.) yeni yatırım girişimlerini beraberinde getirebileceği ve projede kapasite artışına gidilebileceği unutulmamalıdır. Ildırı -Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanına rağmen bölge için hala yeni rüzgâr enerji santralleri önerilmesi bölge açısından kaygı vericidir" dedi.

"RES'LER SU TOPLAMA HAVZASI ÜZERİNDE"

Mordoğan /Çatalkaya Mevkii’nde yapılması planlanan RES Projesinin, su toplama havzası üzerinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yarımada; bitki örtüsü, orman varlığı ve su kaynakları ile önemli ve korunması gereken bir alandır. Bu kuş türleri sadece barınmak için değil, göç, beslenme ve konaklama alanı olarak da topoğrafik ve hidrojeolojik açıdan uygun konumları tercih etmektedir. Bu sebeple, EMRES Enerji Santraline ait1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda konu edilen proje alanı, flora ve ornitolojik açıdan uzmanlarca değerlendirilmeden onaylanmamalıdır" görüşlerine yer verildi.

"RES KURULACAK ALAN YARIMADANIN EN KRİTİK YERLERİNDEN BİRİ"

Emres RES proje sahasının ornitolojik açıdan Yarımada için en kritik birkaç yerden birinin üzerinde olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Proje sahası bölgede yapılan bilimsel çalışmalarda tespit edildiği üzere hem yüksek olasılıklı üreme sahası hem de olasılıklı üreme sahası olarak kayıt altına alınmıştır ve alan tür zenginliği açısından da Yarımada’nın en güçlü birkaç bölgesinden biridir. Söz konusu 3 adet türbinin yapılmasının Karaburun ÖÇK Bölgesine olacak ekolojik maliyeti, üreme bölgeleri yıkıma uğrayacak olan bölgedeki biyoma bağlı kuş türleri için yok oluş fermanı niteliğinde olacaktır" denildi. Açıklamada Yarımadanın RES türbinleri açısından, doyum noktasını aştığı belirtilerek Emres RES Projesi’ne yönelik hazırlanan planların iptal edilmesi ve Karaburun Yarımadasında yeni RES projelerine ve eski yatırımların kapasite artırım taleplerine “olur” verilmesi talep edildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021, 03:16

Admin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER